Життя та творчость Василя Стуса

Поетична спадщина видатного українського поета Василя Стуса, правозахисника, в’язня сумління і совісті, одного з найбільших українських поетів ХХ століття. Постать Василя Стуса та його творчість – це відсутність роздвоєності між поезією і людиною.

Подобные документы

 • Вивчення біографії та життєвого шляху українського поета Василя Стуса. Дослідження головних дат життя та матеріалів про долю та творчість поета. Характеристика листування Стуса з друзями, колегами та рідними. Аналіз відомих віршів та поетичних документів.

  реферат, добавлен 16.12.2010

 • Вивчення біографії українського поета и правозахисника Василя Стуса. Дослідження його творчої спадщини на історичному тлі відображеної ним реальності, в системі його поетики і в художньому контексті. Віра і трагізм як домінуючи ліричні самопочуття поета.

  реферат, добавлен 19.10.2014

 • Дослідження філософських поглядів Василя Стуса, який був не лише визначним поетом, а й непересічним мислителем. Особливості їх вивчення в контексті доби 1960–1980-х років та особистої долі поета та мислителя. Чільні риси філософування Василя Стуса.

  статья, добавлен 26.08.2016

 • Дослідження розвитку творчої думки В. Стуса у складних умовах політичних репресій. Аналіз тематичного спрямування поезії та основних мотиві його збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Палімпсести". Висвітлення образу України у творах Василя Стуса.

  реферат, добавлен 18.01.2016

 • Літературне середовище України 60-х років. Арешти в середовищі української інтелігенції. Вступ Василя Стуса до Української Гельсінської спілки. Збірка поезій "Зимові дерева". Тематичне спрямування поезій Василя Стуса. Образ України в поетичному слові.

  реферат, добавлен 28.02.2013

 • Поезія Стуса як цілісний поетичний організм зі своїми сталими образно-смисловими комплексами. Різні духовні площини його творчості. Збірка "Палімпсести". Огляд видань та поетичних збірок поета. Форми та стали образно-смислові комплекси поезії Стуса.

  статья, добавлен 12.12.2017

 • Аналіз лексем поетичного мовлення В. Стуса, що складають "піраміду страждання" і передають вияв фізичного і морального болю людини, її буття у світі. Драматизм усього життя у віршах Василя Стуса, який відображає індивідуальну версію буття як трагедії.

  статья, добавлен 29.08.2012

 • Дослідження сценарного тексту Василя Стуса в ракурсі його потенційної художності. Розкриття "біографії душі" за допомогою художнього осмислення категорій самотності та творчості. Огляд специфічного способу організації художнього матеріалу у творах автора.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Підсилення мовної експресії ліричних творів митця та особливостей його двоїстого світовідчуття за допомогою антитези. Великі виражальні можливості літературної стилістичної фігури. Діалектична єдність протилежностей у ліричних творах Василя Стуса.

  статья, добавлен 21.10.2010

 • Становлення екзистенціалістських переконань поета. Творча еволюція В. Стуса від умонастроїв шістдесятництва до віднаходження власної позиції. Інтроверсії, зумовлені інтенсивними пошуками шляхів до Бога. Екзистенційний концепт смерті у переконаннях поета.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.