Ще одна із роду Болейн

Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

Подобные документы

 • Дослідження своєрідності позасюжетних елементів, з’ясування різних типів авторських відступів, а також деякі функції жанрів фольклору в романах Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і П. Мирного "Повія". Домінантний соціальний аспект у романі П. Мирного.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Ігри "Утвори слова із букв" та "Голосування ногами". Що таке казка, з чого вона починається, де відбуваються події та які дійові особи найчастіше зустрічаються. Дослідження твору Д. Біссета "Тигр і автор". Опис головних персонажів, роль тигра та автора.

  конспект урока, добавлен 24.11.2015

 • Дослідження поняття "авторська інтерпретаційна модель літературного твору". Продуктивна у процесі теоретико-методологічного обґрунтування авторської інтерпретаційної моделі кореляції між аналізом художнього тексту та інтерпретацією літературного твору.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Історія створення та друку роману-політичного анекдоту "Котигорошко". Зміст даного твору та його ідейно-тематичне спрямування. Поліфункціональність традиційних сюжетів та образів, заснованих на архетипних явищах. Їх використання в досліджуваному романі.

  статья, добавлен 04.04.2019

 • Соціокультурні особливості вікторіанської епохи та їхнє відображення у романі Ч. Діккенса, ідейна направленість твору та моральний конфлікт у романі. Визначення поняття моральності як вродженого чи набутого чинника на основі образу головного героя.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2014

 • Виявлення характерних ознак жанру та своєрідних художніх ознак твору у романі Фенімора Купера "Останній з могікан". Поняття американського романтизму XIX століття. Аналіз використаних письменником художніх засобів. Аналіз ідейно-художнього плану твору.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2016

 • Поняття поетики як одного з найдавніших термінів літературознавства. Єдність форми і змісту в літературі. Структура поняття "тема": зовнішня і внутрішня. Аналіз поняття "проблематика" твору. Ідея і тенденція як органічна частина змісту художнього твору.

  доклад, добавлен 09.07.2017

 • Композиція літературного твору як один з найважливіших компонентів форми. Специфіка літературної форми романів Р. Олдінгтона. Жанрова приналежність твору, особливості композиції роману "Смерть героя". Характеристика головних героїв та їх значення.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2013

 • Особливості пригодницького сюжету у творах Майка Йогансена, О. Слісаренка, Гео Шкурупія, Юліана Шпола, Ю. Яновського. Складовы авантюрно-пригодницького сюжету авангардного роману: пригоди, подорожі, несподівана розв’язка твору, загадки, інтриги.

  статья, добавлен 02.04.2019

 • Вивчення твору Ш. Бронте "Стенкліффський готель". Особливості композиції, система персонажів та інші аспекти юнацького циклу письменниці. Дослідження поетики і семантики твору. Галерея жіночих образів письменниці, нові варіації бронтевської жінки.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.