Євген Маланюк та його творчість

Ранні роки Євгена Филимоновича Маланюка - українського письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика, сотника Армії УНР. Творча спадщина поета: Ісход, Безкровна Муза, Варязька балада, Воякам. Літературна премія ім. Маланюка.

Подобные документы

 • Дослідження витоків поетичного хисту, становлення і саморозвитку творчої індивідуальності Є. Маланюка. Його роль та місце в українському літературному процесі. Психологічний, філософський та естетичний аспекти інтимної та релігієсофської лірики поета.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Роль некласичних віршованих форм у творчості Євгена Маланюка. Ритмічні особливості поетичної творчості Євгена Маланюка. Виведення загальної формули типології триіктового дольника Є. Маланюка. Використання дольника поряд з іншими віршованими розмірами.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Євген Филимонович Маланюк, його життєвий та творчий шлях. Ідея утвердження державності України як центральна ідея творчості письменника. Основні мотиви лірики Є. Маланюка у творах "Стилет і стилос", "Гербарій", "Земля і залізо" та "Земна Мадонна".

  доклад, добавлен 22.03.2011

 • Євген Филимонович Маланюк як український письменник, поет, культуролог та літературний критик. Причини його еміграції та стосунки з ріднею із закордону. Спогади Богдана Маланюка про свого батька. Відношення до письменника спецслужб. Основні твори поета.

  реферат, добавлен 20.08.2011

 • Аналіз емігрантської творчості Євгена Маланюка, біографічні відомості з життя письменника. Особливості поетичного стилю Маланюка, поезія міжвоєнного часу. Ліричний герой у збірці письменника "Стилет і стилос". Історизм та географізм поезій Є. Маланюка.

  реферат, добавлен 30.08.2017

 • Вивчення біографії Євгена Маланюка. Історизм поезії митця. Характеристика особливостей поезії міжвоєнного часу й доробку, написаного після Другої світової війни. Аналіз поглядів Маланюка на сучасну йому поезію, ставлення до поетів Нью-Йоркської групи.

  доклад, добавлен 14.12.2017

 • Ознайомлення із творчою діяльністю Євгена Маланюка: розкриття автором "секретів поетичної творчості", аналіз і синтез мистецьких явищ, спростування вульгаризації постатей Шевченка, Куліша, Рильського. Розгляд есеїстичного характеру публіцистики Маланюка.

  контрольная работа, добавлен 30.04.2012

 • Розкриття витоків поетичного хисту, становлення та саморозвиток творчої індивідуальності Є. Маланюка. З'ясування його ролі та місця в еміграційному літературному процесі. Аналіз основних рис естетичної реалізації історіософської концепції митця.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Характер художніх шукань Євгена Маланюка. Моделювання художньої картини світу в контексті розвитку української та світової поезії доби. Історіософські мотиви, патріотичні почуття й переживання над долею України. Громадянське й особисте в поезії Маланюка.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Творчість Є. Маланюка як модель міжкультурної комунікації у порівняльно-типологічних зв’язках з українською та польською літературами. Атрибуція польських перекладів вірша "Warszawa". Вплив історіософської концепції на творчість Ю. Лободовського.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.