З історії містобудування Умані

Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

Подобные документы

 • Об’єкти містобудування на державному та регіональному рівні. Нерівномірний територіальний розподіл виробництва. Фундаментальні якості системи розселення. "Містобудівна система". Середовище як складова підсистема соціоекологічної системи "населення".

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Аналіз структури містобудівного моніторингу, запропонованої на основі аналізу законодавчих, нормативних документів та науково-методичної літератури в сфері містобудування та архітектури. Моніторинг реалізації містобудівної документації, інфраструктури.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Еволюцію підходів до функціонального використання міських територій. Історія містобудування різних країн Європи, Азії, Африки та Америки. Внесення коректив у функціональне зонування міст. Мозаїчна структура міської території. Особливості ділових районів.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Ландшафтна архітектура - наймолодша, дотична до архітектури та будівництва, спеціальність. Історія розвитку ландшафтної архітектури. особливості роботи ландшафтного архітектора. Особливості фаху ландшафтної архітектури: сезонність та живий матеріал.

  реферат, добавлен 07.03.2010

 • Визначення особливостей та основних етапів розвитку теорій і концепцій формування систем озеленення міст. Аналіз виникнення напряму "ландшафтного урбанізму", котрий представив нові у містобудуванні принципи взаємодії міста і природного ландшафту.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Дослідження процесів формоутворення об'єктів, що забезпечують цілісність архітектурно-містобудівного середовища на декількох містобудівних рівнях, а саме об'єднаних вокзальних комплексів (на прикладі залізнично-автобусних) як елемента "СНМ" і "міста".

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Аналіз та узагальнення досвіду проектування і будівництва житлових комплексів у світі та Йорданії. Характеристика основних передумов та факторів, що впливають на формування екологічно збалансованого архітектурного середовища житлових комплексів.

  автореферат, добавлен 11.08.2014

 • Напрямки формування сучасної сакральної архітектури різних релігійних конфесій наприкінці ХХ початку ХХІ ст. у Києві. Особливості та приклади застосування новітніх об’ємно-просторових вирішень, архітектурно-конструктивних систем і будівельних матеріалів.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження особливостей цукрових заводів України як пам’яток містобудування. Місце цукроварні в просторовій структурі населених місць. Характеристика та специфіка розташування цукрових заводів. Цукрозаводські пам’яткоохоронно-містобудівні зони.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Постмодернізм як новий інтернаціональний напрям в архітектурі, історія його формування та розвитку, відмінні властивості та характеристики. Класичні приклади модерністського архітектури: музей Гуггенгайма в Більбао та музей писанкового розпису в Коломиї.

  реферат, добавлен 24.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.