З історії містобудування Умані

Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

Подобные документы

 • Аналіз структури містобудівного моніторингу, запропонованої на основі аналізу законодавчих, нормативних документів та науково-методичної літератури в сфері містобудування та архітектури. Моніторинг реалізації містобудівної документації, інфраструктури.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Еволюцію підходів до функціонального використання міських територій. Історія містобудування різних країн Європи, Азії, Африки та Америки. Внесення коректив у функціональне зонування міст. Мозаїчна структура міської території. Особливості ділових районів.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Ландшафтна архітектура - наймолодша, дотична до архітектури та будівництва, спеціальність. Історія розвитку ландшафтної архітектури. особливості роботи ландшафтного архітектора. Особливості фаху ландшафтної архітектури: сезонність та живий матеріал.

  реферат, добавлен 07.03.2010

 • Визначення особливостей та основних етапів розвитку теорій і концепцій формування систем озеленення міст. Аналіз виникнення напряму "ландшафтного урбанізму", котрий представив нові у містобудуванні принципи взаємодії міста і природного ландшафту.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Дослідження процесів формоутворення об'єктів, що забезпечують цілісність архітектурно-містобудівного середовища на декількох містобудівних рівнях, а саме об'єднаних вокзальних комплексів (на прикладі залізнично-автобусних) як елемента "СНМ" і "міста".

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Напрямки формування сучасної сакральної архітектури різних релігійних конфесій наприкінці ХХ початку ХХІ ст. у Києві. Особливості та приклади застосування новітніх об’ємно-просторових вирішень, архітектурно-конструктивних систем і будівельних матеріалів.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Аналіз та узагальнення досвіду проектування і будівництва житлових комплексів у світі та Йорданії. Характеристика основних передумов та факторів, що впливають на формування екологічно збалансованого архітектурного середовища житлових комплексів.

  автореферат, добавлен 11.08.2014

 • Дослідження особливостей цукрових заводів України як пам’яток містобудування. Місце цукроварні в просторовій структурі населених місць. Характеристика та специфіка розташування цукрових заводів. Цукрозаводські пам’яткоохоронно-містобудівні зони.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Постмодернізм як новий інтернаціональний напрям в архітектурі, історія його формування та розвитку, відмінні властивості та характеристики. Класичні приклади модерністського архітектури: музей Гуггенгайма в Більбао та музей писанкового розпису в Коломиї.

  реферат, добавлен 24.01.2016

 • Культура китайського народу та її вплив на регулярну, геометрично чітку схему геометричного планування міст. Велика Китайська стіна, Імператорський палац та будівництво імператорських парків. Своєрідність форм архітектури храмових комплексів Китаю.

  реферат, добавлен 03.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.