Паливо як джерело енергії

Класифікація, склад і основні характеристики палива. Калорійні еквіваленти. Сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України. Види і маркування твердого палива. Умови його постачання, транспортування і зберігання. Альтернативні джерела енергії.

Подобные документы

 • Загальна характеристика палива. Види палив у сільському господарстві для роботи сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів та інших теплових установок. Склад твердого і рідкого палива. Теплота згоряння газоподібного та твердого палива.

  реферат, добавлен 29.03.2011

 • Рівень цін на основні види енергетичного палива в світі. Забезпечення теплової енергетики природним газом. Мазут для теплоелектростанцій. Ресурси органічного палива в Україні. Підвищення ефективності використання енергетичного палива на ТЕС і ТЕЦ.

  реферат, добавлен 19.05.2014

 • Стан та перспективи української енергетики. Впровадження технологій з використанням нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива. Вугільна промисловість в Україні. Головні напрями державної політики в нафтогазовій галузі.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Підтримка необхідної температури теплоносія в закритій системі за графіком залежно від зовнішнього повітря - принцип роботи автономного джерела теплопостачання. Основні технологічні способи одержання теплової енергії з альтернативних видів палива.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Положення Атласу енергетичного потенціалу України. Розрахунок можливостей вітроенергетичних установок. Використання традиційних вуглеводнів шляхом спалювання. Потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо.

  курсовая работа, добавлен 06.06.2016

 • Аналіз урахування вигоряння відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) для обґрунтування ядерної безпеки транспортного контейнера ТК-8 та сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 з паливом РВПК-1000 з урахуванням 100-річного терміну зберігання ВЯП.

  статья, добавлен 19.09.2013

 • Аналіз світового стану розвитку енергетики. Огляд перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням зростання цін на органічне паливо. Опис енергетичної ефективності теплових схем парогазових енергоблоків ТЕС різної конфігурації.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Розкриття змісту поняття паливно-енергетичного комплексу України, дослідження його авторської дефініції. З'ясування та аналіз структури паливно-енергетичного комплексу України, здійснення його поділу на окремі галузі та виокремлення найбільш пріоритетних.

  статья, добавлен 12.04.2017

 • Використання енергії Сонця в Україні. Прогнозування енергетичного потенціалу залишків і відходів. Енергетична ефективність сучасного біопалива. Методи добування електроенергії з енергії хвиль. Переваги використання циркуляції повітряних мас в енергетиці.

  реферат, добавлен 06.02.2016

 • Викрористання альтернативних та поновлювальних джерел енергії: геліоенергетика, вітроенергетика, гідроенергетика, а також біоенергетика. Переваги та проблеми використання нетрадиційних джерел енергії (НВДЕ) у різних галузях народного господарства.

  контрольная работа, добавлен 30.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.