Математики України

Біобібліографічні розповіді-дайджести про деяких математиків з України, які внесли значний вклад у світову та європейську науку: Вороного, Кравчука, Остроградського, Глушкова, Зарицького, Левицького, їх особисте життя, наукові відкриття і досягнення.

Подобные документы

 • Історія розвитку математичних ідей, понять і сучасних напрямів. Особливість викладання математики в навчальних закладах та кваліфікації їх викладачів. Аналіз праці головних українських математиків. Характеристика теорії аналітичних функцій В. Левицького.

  статья, добавлен 17.04.2016

 • Опис досліджень з теорії чисел, алгебри, теорії ймовірностей та варіаційного числення Михайла Васильовича Остроградського. Огляд наукових робіт В.Й. Левицького, А.В. Скорохода, Ю.Л. Далецького. Є.Є. Слуцький - основоположник теорії випадкових функцій.

  презентация, добавлен 12.11.2013

 • Поняття та зміст математики як наукового напрямку, предмет та методи її вивчення. Чотири періоди розвитку математики, їх видатні представники. Джерела основних математичний понять. Характеристика праць та біографічні відомості про жінок-математиків.

  реферат, добавлен 24.01.2011

 • Зародження математики (з глибокої давнини до VI-V ст. до нашої ери). Розвиток математики до ХVII століття. Характеристика періоду математики змінних величин ХVII-XIX століття. Аналіз періоду сучасної математики. Внески вчених-математиків у розвиток науки.

  реферат, добавлен 23.10.2015

 • Дослідження історії української математики з першої половини ХІХ ст., коли вона почала себе проявляти найбільш повно. Математичний семінар професора Граве. Наукова діяльність його учнів М.Ф. Кравчука, О.Ю. Шмідта, М.Г. Чеботарьова. Теорія матричних задач.

  реферат, добавлен 23.01.2011

 • Краткие биографические сведения о крупнейшем математике средневековой Европы - Леонардо Фибоначчи. Его вклад в науку, основные труды и математические трактаты как фундамент для дальнейшего развития математических знаний. Примеры решения задач Фибоначчи.

  реферат, добавлен 16.11.2015

 • Этапы развития математики как науки. Становление математики в Древней Греции, Индии, Средней Азии. Введение системы координат, методов измерения величин и понятия функции. Вклад русских ученых в развитие математики. Перспективы развития кибернетики.

  реферат, добавлен 18.09.2014

 • Геометрия у египтян. Греческая математика и система счисления. Дедуктивный характер греческой математики. Важный вклад арабов в математику. Начало современной математики. Алгебраические уравнения для представления и исследования кривых и поверхностей.

  реферат, добавлен 21.04.2010

 • Изучение биографии и вклада в науку Виктора Михайловича Глушкова - советского математика, кибернетика, члена многих академий наук и научных обществ мира, заслуженного деятеля науки УССР, вице-президента АН УССР. Первые электронно-вычислительные машины.

  презентация, добавлен 30.11.2016

 • Вивчення біографії, наукової діяльності Тимофія Осиповського – великого російського математика, філософа-раціоналіста, вчителя М.В. Остроградського. Внесок Осиповського у такі наукові галузі, як астрономія, фізика, механіка. Громадська діяльність вченого.

  реферат, добавлен 12.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.