Властивості розсіяного випромінювання малих тіл Сонячної системи

Оптичні властивості пилової компоненти популяцій малих тіл Сонячної системи, їхня відповідність механізмам розсіювання світла. Фазові залежності блиску, кольору і поляризації випромінювання об'єктів в широкому діапазоні фазових кутів і довжин хвиль.

Подобные документы

 • П'ята та найбільша планета Сонячної системи. Відстань Юпітера від Сонця. Теплове випромінювання планети. Атмосферні явища на Юпітері. Дослідження за допомогою наземних і орбітальних телескопів. Випромінювання в гамма-діапазоні. Система слабких кілець.

  презентация, добавлен 10.04.2016

 • Найточніший метод визначення віку Сонячної системи і Землі. Вивчення скам'янілих решток тварин і рослин. Відмінності фізичних характеристик планет земної групи і планет-гігантів. Походження малих тіл Сонячної системи (астероїдів і комет). Гіпотеза Шмідта.

  реферат, добавлен 03.07.2013

 • Вивчення поняття та різновидів комет - малих тіл Сонячної системи, які обертаються навколо Сонця і мають, так звану, кому або хвіст. Комети з'являються з периферії Сонячної системи і їхні орбіти постійно змінюються під впливом гравітації основних планет.

  презентация, добавлен 08.12.2012

 • Сонце як єдина зоря в Сонячній системі. Сонце як центральне тіло Сонячної системи, типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Шари сонячної атмосфери, будова Сонця. Випромінювання Сонця, коливання сонячної атмосфери та сонячна корона.

  реферат, добавлен 06.11.2013

 • Історія досліджень у сфері виникнення Сонячної системи, існуючі гіпотези та теорії. Місце проблеми виникнення життя на планеті в сучасному суспільстві, ступінь вивченості питання. Сутність гіпотези про походження Сонячної системи з газопилової хмари.

  реферат, добавлен 14.02.2009

 • Земля як найбільш унікальна планета Сонячної системи. Поширені гіпотези щодо народження Сонячної системи та Землі: гіпотеза Канта Лапласа, Шмідта, Фесенкова та великого вибуху (А. Пензіас, Р. Вільсон, Е. Хаббл). Загальна характеристика даних теорій.

  реферат, добавлен 05.02.2012

 • Фотометричні спостереження астероїдів головного поясу для одержання фазових залежностей блиску, визначення періодів їх обертання, показників кольору та абсолютної зоряної величини. Параметри фазової залежності блиску. Аналіз опозиційного ефекту.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Результати задач переносу випромінювання в тривимірних гідродинамічних моделях атмосфер Сонця. Виявлення сифонних механізмів заселення рівнів атомів. Аналіз емісії сонячних інфрачервоних ліній хімічних елементів, що діють між рідбергівськими рівнями.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Класифікація та різновиди малих тіл Сонячної системи: комети, метеорити та астероїди. Їх порівняльна характеристика, визначення відмінних рис, роль і значення в космосі. Оцінка розповсюдженості в Сонячній системі та аналіз впливу на життя нашої планети.

  реферат, добавлен 19.02.2015

 • Особливості формування та еволюції Сонячної системи - планетної системи навколо Сонця, до складу якої входить вісім великих планет із супутниками, астероїди, комети, а також велика кількість дрібних, так званих метеорних тіл. Колонізація Венери та Місяця.

  реферат, добавлен 12.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.