Проблема реалізації компетентнісного підходу в процесі мовної підготовки учнів загальноосвітньої школи

Розглядається ґенеза поняття "комунікативна компетентність" у науковій вітчизняній літературі. Визначається важливість формування комунікативної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз сутності комунікативної компетентності.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.