Типологія екзистенціалізму війни в українсько-німецькому літературному просторі (на матеріалі прозових творів про Другу світову війну)

Системний аналіз екзистенціалізму війни в українській та німецькій літературах про Другу світову війну. Типологічні спільності та відмінності у художньому відтворенні буття людини під час воєнних дій. Особливості екзистенціалізму війни в літературі.

Подобные документы

 • Війна як важка травма народу та особистості. Роман О. Гончара "Прапороносці" – нова сторінка художнього епосу про Другу світову війну, що показує звичайних людей, які на своїх плечах винесли тягар війни. Образи рядових воїнів у романі О. Гончара.

  сочинение, добавлен 13.09.2015

 • Особливості екзистенціалізму як напряму літератури. Жан-Поль Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі. Основні категорії екзистенціалізму. Погляди на людину в різні періоди розвитку літератури. Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

  реферат, добавлен 07.07.2017

 • Проблема застосування екзистенціалу як терміна у порівняльних дослідженнях. Розгляд особливостей художньої реалізації екзистенціалів туги і страху в українській та німецькій прозі про Другу світову війну (у романі Е.М. Ремарка та у творі І. Багряного).

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Дослідження особливостей переосмислення наслідків Другої світової війни на пострадянському просторі. Рефлексія українських письменників щодо різних аспектів минулої війни. Особливості інтерпретації історичних подій та пам’яті про них у сучасності.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Ознайомлення із особливостями переосмислення наслідків Другої світової війни на пострадянському просторі. Вивчення рефлексій українських письменників щодо різних аспектів минулої війни. Інтерпретація історичних подій та пам'яті про них у сучасному світі.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Короткий огляд найбільш популярних видань про другу світову війну. Автори: Брухфельд Стефан, Левин Підлога А. Франк Ганна Притулок: Щоденник у листах. Хофман Герт Вейльхенфельд. Альманах німецької літератури Генерал Тіпельскирх і його книга. Лети, хрущ!

  реферат, добавлен 20.11.2008

 • Аналіз впливу філософії екзистенціалізму, насамперед її французької гілки, на творчу топологію українських шістдесятників, котрі намагалися поєднати слово і вчинок у моральному імперативі. Специфіка екзистенційного бунту в її шістдесятницькому варіанті.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Аналіз екзистенційних мотивів в художньому просторі романів М. Варгаса Льйоси "Сон кельта" та "Похвальне слово мачусі". Вплив філософії екзистенціалізму на світосприйняття письменника, що позиціонується в його творчості в контексті авторського начала.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Виокремлення засадничих аспектів моделі Великої вітчизняної війни в романі "Хуртовина" українського радянського письменника А. Шияна. Використання ідеологеми "велика родина" та окреслення жіночої візії війни. Автентичні риси авторської моделі війни.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.