Види юридичних осіб та проблеми їх класифікації

Вивчення понять, ознак (організаційної єдності, майнової відокремленості), правоздатності, видів (комерційної, некомерційної), порядку утворення (розпорядчого, нормативно-явочного, дозвільного, договірного), реорганізації та ліквідації юридичної особи.

Подобные документы

 • Статистичне моделювання й кореляційний аналіз космічних знімків. Дослідження ознак яскравості та форми забруднень морських акваторій. Створення векторної математичної моделі контурів. Розробка дешифрувальних ознак. Створення алгоритму класифікації.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Космологія як один з розділів природознавства. Особливості еволюції структури Всесвіту. Виникнення скупчень галактик, відособлення і формування зірок і галактик, утворення планет та їх супутників. Будова галактик, їх види. Характеристика будови Землі.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Принцип утворення зірок, їх життєвий шлях. Процес еволюції зірок на прикладі Сонця. Спектральна класифікація Моргана-Кінана. Протозоря та зоряні системи. Зоряні рештки та їх види: білі карлики, нейтронна зоря, чорна діра, їх структура та народження.

  презентация, добавлен 21.04.2014

 • Формування наших уяв про будову Всесвіту. Етапи розвитку Всесвіту згідно з відкриттям сучасної науки. Утворення Сонячної системи за гіпотезою Канта-Лапласа. Зародження Землі і її догеологічний етап. Утворення зорь, їх структура, склад і розмір.

  реферат, добавлен 07.02.2011

 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат, добавлен 18.11.2011

 • Розгляд планетарних характеристик. Вивчення історії утворення Землі. Встановлення особливих умов виникнення на ній життя. Огляд складу географічної оболонки. Характеристика тропосфери, стратосфери та іоносфери. Аналіз траєкторій обертання навколо Сонця.

  презентация, добавлен 01.10.2015

 • Розгляд еволюції Сонця, його розмірів, швидкості обертання, складу, будови і спектру. Вивчення явищ, які відбуваються в фотосфері, хромосфері, процесів утворення сонячних плям і спалахів. Вплив сонця на геомагнітне поле Землі, виникнення магнітних бур.

  презентация, добавлен 01.03.2015

 • Розробка механізму утворення часової тривалості і частотної ширини сплесків з лінійним дрейфом S-радіовипромінювання Юпітера та утворення складних S-радіосплесків, який використовує вплив флуктуацій параметрів трубки Іо-Юпітер на вид динамічних спектрів.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Походження Землі, будова планети. Порівняння Землі із живою істотою. Проблеми цілісного освоєння планети. Астрофізична небезпека з Всесвіту. Майбутнє життя Сонця. Історія освоєння Землі людиною. Роль особи на планеті. Умови існування людини у природі.

  реферат, добавлен 17.10.2014

 • Революційні відкриття Коперника щодо розповсюдження розумного життя в галактиці. Дослідження питань існування позаземних цивілізацій. Ознайомлення із парадоксом Фермі та "гіпотезою судного дня" як основними теоріями вивчення проблеми "мовчання Всесвіту".

  реферат, добавлен 18.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.