Класифікація документів

Дослідження суті документів. Співвідношення видової і типологічної їх класифікації. Способи та види документування інформації: бібліотечно-бібліографічний, змістовий, універсально-десятковий. Матеріальні носії інформації. Структура індексації документів.

Подобные документы

 • Об'єкт, область, види стандартизації, поняття та особливості державного стандарту України. Основні вимоги до оформлення документів згідно з Державною уніфікованою системою документації. Порядок розташування реквізитів, вимоги до бланків та стилістики.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2010

 • Аналіз рис притаманних документам міжнародних організацій: логічності, офіційності, відсутності емоційності, точності, стереотипності та імперативності. Дослідження структурних та лексико-семантичних властивостей мови текстів документів Ради Європи.

  статья, добавлен 30.10.2010

 • Класифікація управлінських документів. Вимоги до обліку, використання та зберігання бланків. Характеристика питаннь, з яких необхідно видавати розпорядчі документи. Перевірка наявності печаток, штампів і бланків. Комерційна таємниця і робота з нею.

  реферат, добавлен 11.02.2014

 • Документ як система: властивості, озаки і функції. Система планової документації. Призначення, склад і характеристика організаційних документів. Таблиці і списки, призначення, різновиди, структура та вимоги оформлення. Довідки службового характеру.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2009

 • Аналіз характеристик змісту (структурна побудова, семантична організація тексту), зовнішньої форми, функцій та властивостей документа. Історія формування документознавства як наукової дисципліни в контексті груп динамічних та статичних документів.

  реферат, добавлен 01.12.2009

 • Уявлення про бібліотечний фонд як систему, особливості технології його формування. Основні процеси наукової та технічної обробки, призначення складових цієї діяльності. Використання інформаційних елементів для автоматизації обліку та обробки документів.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2010

 • Виявлення особливостей інформаційних потреб користувачів як чинника формування системи бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту. Обґрунтування засобів системоорганізації ресурсів Інтернет фізкультурно-спортивного змісту.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Асортимент товарів: поняття, види, чинники формування та закономірності розвитку. Роль менеджера у формуванні асортименту товарів. Класифікація асортименту і групова характеристика побутових холодильників. Верхній одяг (пальто): класифікація, асортимент.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2009

 • Поняття методології, її сутність та тлумачення, особливості та функції. Проблема співвідношення мети та методу. Загальнонаукове дослідження в системі наукознавства. Характеристика наукового пояснення та пояснювальні методи загальнонаукових досліджень.

  реферат, добавлен 28.12.2008

 • Аналіз схеми класифікації трикотажу кулірних пресових переплетень і визначення її основних понять. Виявлення, що віднесення комбінованих пресових структур до класу трикотажу рисунчастих переплетень дозволяє об’єднати кулірний та пресовий трикотаж.

  статья, добавлен 27.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.