З історії становлення української керамічної термінології

З’ясування специфічних закономірностей організації терміносистеми керамічної промисловості на різних етапах її становлення. Семантична і словотвірна структура української термінології художньої кераміки. Запровадження цехової організації ремесла.

Подобные документы

 • Дослідження складу термінології садівництва з погляду її походження, виявлення різних лексико-семантичних процесів, поширених у ній. Аналіз та розробка рекомендацій щодо упорядкування досліджуваної термінології та номенклатури, їх практична апробація.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Періоди розвитку української музичної термінології, тенденції терміноутворення на кожному з досліджуваних історичних етапів. Лексико-семантична та структурна організація, джерела поповнення музичної терміносистеми, словотвірні моделі музичних термінів.

  автореферат, добавлен 28.06.2014

 • Висвітлення процесу становлення і розвитку української металургійної термінології. Дослідження словотвірної структури української металургійної термінології. Прояв системних відношень термінолексиці на рівні аспектів парадигматики та синтагматики.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Аналіз агентивно-професійних найменувань металургійної термінології в загальній системі української мови. Дослідження особливостей семантичної та словотвірної структури української металургійної лексики та її місця у системі технічної термінології.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Основні етапи формування української термінології нафтогазової промисловості та її склад. Лексико-тематична класифікація термінології. Шляхи та способи творення термінів нафтогазової промисловості та рекомендації щодо її унормування і стандартизації.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Аналіз закономірностей формування української екологічної термінології. Особливості її семантичної та структурної організації. Специфіка дериваційних процесів, продуктивних структурних типів екологічних термінів та спеціалізації їх словотворчих формантів.

  автореферат, добавлен 28.12.2015

 • Комплексне висвітлення становлення української граматичної терміносистеми в аспекті сучасного національного термінотворення крізь призму античної рецепції. Творення перших морфологічних термінів в період появи перших слов'янських граматик XVI–XVII ст.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Шляхи формування системи екологічної термінології та джерела її поповнення. Лексико-семантичні особливості української екологічної термінології та проведення її тематичної класифікації. Засоби та способи творення одиниць екологічної терміносистеми.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Питання походження, складу, періодів становлення української морської термінології, опису у її словниках 1873-1930 років. Роль запозичень у лексичному складі мови. Специфічна форма подання української морської термінології на сторінках журналів.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Простеження особливостей формування та розвитку судово-медичної термінології протягом ХІ–ХХ ст. Вплив суспільно-політичних умов і різних екстралінгвістичних чинників на становлення та функціонування термінології судової медицини на різних етапах еволюцїї.

  автореферат, добавлен 12.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.