Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори

Гідрологічно-небезпечні явища в Україні: повені, маловоддя, спади рівня моря. Причини посилення темпів руйнування морських берегів. Найймовірніші зони можливих повеней на території країни. Фактори, що впливають на величину підйому рівня нагону води.

Подобные документы

 • Загрози виникнення небезпечних стихійних явищ. Метеорологічні, гідрологічні та екзогенні небезпечні явища. Розповсюдження стихійних явищ на території України. Процес виникнення і розвитку селів. Геологічні процеси природного та техногенного походження.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2013

 • Загальні відомості про надзвичайні ситуації природного походження в Україні. Геологічно небезпечні явища: зсуви, обвали та осипи, просадки земної поверхні різного походження. Метеорологічні небезпечні явища: зливи, урагани, сильні снігопади, сильний град.

  реферат, добавлен 03.11.2015

 • Характеристика геологічно- та метеорологічно-небезпечних явищ. Особливість виникнення землетрусів та вулканів. Основні стихійні лиха екзогенного походження. Головні причини посилення темпів руйнування морських берегів. Аналіз категорій лісових пожеж.

  реферат, добавлен 29.02.2016

 • Класифікація негативних факторів у системі "людина-середовище її існування". Небезпечні хімічні речовини оточуючого середовища. Фізично небезпечні фактори — вібрація, шум, інфразвук та ультразвук. Органи людини, у яких накопичуються радіоактивні речовини.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Основи безпеки життєдіяльності, що формується на засадах моделей процесу діяльності людини. Небезпечні фактори об'єктів техносфери і сфери проживання, що обумовлені їх фізико-хімічними властивостями. Вплив шкідливих чинників на життя та здоров'я людей.

  реферат, добавлен 12.08.2011

 • Поняття небезпеки, її джерела, вражаючі та шкідливі фактори. Характеристика шкідливих хімічних речовин, шляхи їх проникнення в організм, токсична дія та поняття гранично допустимої концентрації. Види фізичних факторів і їх вплив на здоров’я людини.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Основні законодавчі акти України про охорону праці та Конституція. Вражаючі фактори сучасного життєвого середовища, права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2011

 • Сутність поняття "безпека життєдіяльності". Природні, техногенні джерела небезпеки. Основні види вражаючих факторів. Шкідливі та небезпечні фактори. Характеристика надзвичайних ситуацій: землетрус, повінь. Правила поведінки в умовах небезпеки землетрусу.

  контрольная работа, добавлен 30.11.2010

 • Концепція допустимого ризику. Роль сприйняття при оцінці небезпек. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини. Небезпечні явища та об’єкти. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

  курс лекций, добавлен 15.05.2014

 • Найбільш хімічно небезпечні об’єктів (ХНО) на території України. Фактори, від яких залежить безпека функціонування ХНО. Кількість населення, що може потрапити в зону хімічного зараження водню хлористого. Способи зберігання сильнодіючих отруйних речовин.

  реферат, добавлен 06.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.