З історії землеволодіння села Карпилівки

Висвітлення маловідомих моментів історії землеволодіння села Карпилівки на Козелеччині, що входило до складу Остерського повіту в XVII столітті. Вплив Києво-Печерської лаври на життя та формування релігійної свідомості й світогляду мешканців Остерщини.

Подобные документы

 • Віхи історії освіти в Карпилівці Козелецького району (входила до складу Остерського повіту й району) від появи шкільництва в селі у XIX столітті до наших днів. Поширення грамотності серед народу. Поліпшення матеріального становища шкільних учителів.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври, культурно-освітня місія. Внесок чернецтва Києво-Печерської лаври в поширення освіти на українських землях. Лаврське чернецтво як основний постачальник кадрів для розбудови Московської Церкви в ХVІІІ столітті.

  автореферат, добавлен 31.07.2011

 • Основні напрями культурно-просвітницької діяльності Києво-Печерської лаври в XVII-XVIII столітті, її місце в системі державно-церковних відносин України. Внесок лаврського чернецтва в поширення освіти на українських землях, в Росії, країнах Європи.

  автореферат, добавлен 14.09.2013

 • Історія православних храмів с. Некрасове Сумської області. Аналіз історії виникнення та розвитку сакральних споруд і окремих моментів церковного життя села протягом XVII—ХХ ст. на основі археологічних, писемних, картографічних та етнографічних джерел.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Наукова діяльність видатного вченого, першого директора Інституту історії та теорії архітектури АА УРСР, доктора архітектури С.В. Безсонова. Його внесок у комплексне дослідження становлення архітектури Києво-Печерської лаври у історичному контексті.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Тісне поєднання національного та соціального моментів, які фокусувалися на постаті українського селянина, як характерна риса революційних подій в Україні. Значення скасування поміщицького землеволодіння та вплив даного історичного факту на життя селян.

  статья, добавлен 10.08.2017

 • Розвиток аспектів життя Північної Бессарабії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Динаміка зміни землеволодіння. Оцінка суспільно-політичного руху, аграрно-селянського питання та революції 1905-1907 рр. Висвітлення культурного компоненту історії краю.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Еволюція системи землеволодіння. Розвиток торгівлі. Соціальна структура населення. Поширення Магдебурзького права. Зумовлення еволюції феодальних відносин в XIV-XVI столітті. Зростання великого феодального землеволодіння. Державотворчий процес.

  реферат, добавлен 09.09.2008

 • Історія виникнення та заснування Києво-Печерської лаври. Києво-Печерська лавра як осередок культури і просвітницької діяльності з часів Київської Русі і до сьогодення. Основні просвітники монастиря: Петро Могила, Інокентій Гізель, Варлам Ясинський.

  реферат, добавлен 22.03.2014

 • Об'єктивні і суб'єктивні чинники еволюції системи землеволодіння у Волинській губернії. Законодавство Російської імперії початку ХХ ст., яке регулювало аграрні відносини та аграрні реформи 50-60-х років та їх вплив на зміну структури землеволодіння.

  автореферат, добавлен 20.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.