Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області)

Зміст і складові елементи фінансового механізму забезпечення виробництва фінансовими ресурсами. Досвід ефективного фінансового забезпечення агропромислового виробництва. Напрямки покращання фінансового забезпечення агропромислового виробництва регіону.

Подобные документы

 • Дослідження стану фінансового забезпечення вітчизняного агропродовольчого виробництва, роль держави у вирішенні проблем. Специфічність механізмів фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва, що проявляється в п'яти формах; розвиток агролізингу.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Проблеми формування механізму фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Аналіз основ функціонування фінансового механізму господарювання. Особливості впливу сільськогосподарського виробництва на фінансове забезпечення аграрних підприємств.

  статья, добавлен 29.03.2018

 • Дослідження фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу Чернівецької області. Джерела та резерви підвищення ефективності фінансово-кредитного забезпечення аграрних підприємств регіону через розвиток сільськогосподарської кооперації.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Вивчення механізму ефективного розвитку сільського господарства на основі забезпечення аграрних підприємств пільговим кредитуванням та наданням послуг з фінансового лізингу. Передумови ефективного та конкурентоспроможного агропромислового виробництва.

  статья, добавлен 16.04.2013

 • Дослідження основ фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва. Визначення особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації. Вивчення та аналіз сучасного стану кредитування виробництва.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Дослідження стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу. Розгляд джерел фінансування інноваційної діяльності, які зазвичай є власними коштами. Виявлення проблем фінансового забезпечення аграрного сектору.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Визначення дієвості фінансових інструментів портфельного інвестування екологізації агропромислового виробництва. Створення єдиних економічних умов для інвестування. Вирішення проблеми науково-інформаційного забезпечення сільськогосподарського виробництва.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Сутність механізму фінансово-кредитного забезпечення форм, джерел, напрямів фінансування, фінансової підтримки та кредитного забезпечення суб’єктів підприємництва агропромислового комплексу. Аналіз наслідків виробництва продукції сільського господарства.

  автореферат, добавлен 28.10.2015

 • Економічна сутність і завдання фінансового планування. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва. Забезпечення підприємства фінансовими ресурсами. Взаємозв'язок фінансового плану з іншими планами. Складання довгострокових фінансових планів.

  контрольная работа, добавлен 23.11.2015

 • Аналіз стану та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначення основних напрямів стабілізації системи їх фінансово-кредитного забезпечення. Складові фінансового забезпечення, проведення моніторингу основних його тенденцій.

  статья, добавлен 18.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.