Дія гібереліну на морфофізіологічні ознаки та плодоутворення винограду

Вивчення дії гібереліну на морфофізіологічні ознаки, плодоутворення різних сортів винограду. Вплив концентрації, термінів та методів застосування препарату на врожайність дослідних сортів. Визначення оптимальних концентрацій гібереліну, способів обробки.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.