Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику

Обґрунтовано переваги використання методу наближеного обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку. Наведено приклад використання методу для визначення найприбутковішого інвестиційного проекту за умов ризику щодо майбутніх витрат і доходів.

Подобные документы

 • Розробка системи заходів протидії інвестиційним ризикам в залежності від типу проекту. Необхідність розподілу ризику між учасниками проекту. Агентська страхова діяльність. Аналіз зовнішніх умов реалізації проекту. Визначення норми прибутковості проекту.

  контрольная работа, добавлен 18.10.2012

 • Визначення й аналіз поняття ризику – міри економічної незалежності в господарюванні компаній. Розгляд зв'язку ризику з економічними категоріями. Дослідження та характеристика імовірності збільшення витрат, недоодержання прибутку, втрат певного капіталу.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Економічний зміст, порядок планування розподілу прибутку. Підвищення ефективності виробництва. Формування прибутку на підприємстві. Методи розрахунку прибутку на підприємстві. Використання прибутку підприємством та основні фактори його збільшення.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Дослідження аналітичних властивостей економічного прибутку інвестиційного проекту відповідно до його трактування в межах фундаментальної теорії. Процентна ставка як відповідник показників дисконтування та економічного прибутку інвестиційного проекту.

  статья, добавлен 28.12.2018

 • Характеристика сутності прибутку підприємства, дослідження його структури та класифікації. Розглядання механізму формування, розподілу, використання прибутку та аналіз чинників підвищення ефективності діяльності підприємства з метою оптимізації прибутку.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2014

 • Висвітлення питання щодо визначення узагальнюючої інтегрованої оцінки ризику втрати можливостей щодо раціонального використання основних фондів на підприємстві. Оцінка ризику щодо раціонального використання та оновлення активної частини основних фондів.

  статья, добавлен 02.01.2019

 • Формування і розподіли прибутку, балансу, методи обчислення рентабельності продукції. Чинники, які впливають на величину доходу і рівень рентабельності. Формування і використання прибутку комерційного банку України і пропозиції збільшення доходу.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Сутність, види прибутку та його обчислення. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ТзОВ "Компанія АІТА". Джерела формування та використання прибутку на підприємстві. Шляхи удосконалення напрямків його застосовування та розподілу.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2011

 • Теоретичні аспекти формування та розподілу прибутку. Методика вивчення складу доходів підприємства. Факторний аналіз балансового прибутку підприємства. Оцінка об’ємів реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз використання прибутку підприємства.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2015

 • Зв’язок між динамікою темпу зростання товарної продукції, валового прибутку підприємства та динамікою темпів зростання ефективності використання виробничих ресурсів і витрат на них. Визначення необхідного напряму управління ресурсами підприємства.

  статья, добавлен 19.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.