Проза В. Винниченка: проблеми текстології

Передумови, що викликали необхідність публікації 23-томного зібрання творів В. Винниченка в часи радянської України, текстологічні проблеми творів під час їх редагування. Особливості творчої особистості та історії літературної спадщини письменника.

Подобные документы

 • Наявність тісного амбівалентного зв’язку між авторськими інтенціями та наративними стратегіями як поняттями і формально-змістовими засобами організації прозових творів В. Винниченка. Домінантні інтенції ранньої, зрілої і пізньої прози письменника.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Дослідження й аналіз творів малої прози міжвоєнного періоду письменників-емігрантів В. Винниченка й А. Аверченка, присвячених світу дітей. Визначення деяких спільних рис поетики. Характеристика особливостей високого мистецького рівня творів малої прози.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Проаналізовано багатотомні зібрання творів ХУПІ-ХХ століття. Укладено каталог із восьми галузевих норм, призначених для редагування багатотомних зібрань творів (праць). Оцінка методу експертних оцінок (опитування проведено на основі розробленої анкети).

  статья, добавлен 30.11.2017

 • З`ясування стильової своєрідності й генези прози Володимира Винниченка. Аналіз особливості естетичного функціонування художнього мовлення письменника. Пошук автентичного змісту речей та ідей. Ідеологічність мислення героїв творів українського прозаїка.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • В. Винниченко — український прозаїк, драматург, художник, політичний та державний діяч. Дитинство та ранні роки письменника. Революційна діяльність В. Винниченка на початку ХХ ст. Політична кар'єра Винниченка в еміграції. Літературна спадщина письменника.

  реферат, добавлен 16.05.2013

 • Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Характеристика монографічної студії "Проза Володимира Винниченка 1902-1910-х років: проблеми поетики" О. Брайко, яку він побудував за принципом аспектних оаз, де обсервується знакова для Винниченкового прозового терміналу властивість чи конструента.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Особливості екзистенційно-антропологічної та гуманістичної проблематики у творчості В.К. Винниченка в контексті розвитку українських філософських традицій та аналіз його внеску в історію філософської думки України. Еволюція світогляду письменника.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Процес авторського редагування, як невід’ємна складова творчого процесу, який розпочинається із задумом і остаточно не завершується після опублікування творів. Аспекти процесу редагування українськими письменниками кін. ХІХ - поч. ХХ ст. власних творів.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • З’ясування й вивчення особливостей творчості В. Винниченка. Розгляд естетичних й етичних поглядів письменника, основних положень його теорії "конкордизму". Огляд провідних тенденцій у висвітленні проблеми щастя в художніх творах та щоденникових записах.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.