Розвиток Давньоіндійської цивілізації

Імперія Маур'їв - загальна характеристика. Кушансько-Гуптське царство. Досягнення давньоіндійської цивілізації у сфері культури. Індуїзм - національна релігія Індії. Дхарма. Ненанесення шкоди живим істотам - особливість і головний принцип етики джайнізму.

Подобные документы

 • Сутність поняття цивілізації. Інтегративний феномен технологічної культури та цивілізації. Головні функції й елементи масової культури. Культура як предмет філософського аналізу. Взаємозв'язок, співвідношення та відмінності культури та цивілізації.

  контрольная работа, добавлен 13.06.2011

 • Дослідження австралійської цивілізації як представників найбільш ранньої стадії общинно-родових буд, доступної спостереженню. Особливості компонентів культури різних стадій розвитку австралійців. Діяльність організацій по підтримці культури Австралії.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Поява Риму як одного із землеробських полісів на південній периферії етруського світу. Характеристика культурних особливостей Вілланови у північній та центральній Італії. Особливості матеріальної культури Римської імперії в І-II століттях нашої ери.

  реферат, добавлен 03.11.2014

 • Українська культура, як самобутнє явище та об’єкт вивчення. Особливість культурних систем в умовах литовської державності. Розвиток національної цивілізації під владою Речі Посполитої та Росії. Характеристика основних традицій України у XX столітті.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2015

 • Характеристика основних проблем становлення постіндустріальної цивілізації в глобальному світі. Аналіз можливих моделей розвитку цивілізації у поглядах сучасних учених-філософів. Використання потенціалу культури для вирішення глобальних проблем.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Характеристика особливостей трипільської культури. Проведення аналізу першої в Україні культури землеробів та гончарів. Вивчення багатипокоєвості трипільського житла. Визначення спільних рис релігії трипільців з віруваннями половини тодішньої Європи.

  реферат, добавлен 22.12.2013

 • Розглядаються категорії "культура" і "цивілізація" у вимірах сучасної гуманітаристики. Обґрунтовується база для історичної культурології як окремої галузі науки, котра, вивчає історію культури і цивілізації з позицій культурологічної методології пізнання.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Проблеми та перспективи сучасної цивілізації. Трансгресивні взаємозв'язки культури і науки в процесі цивілізаційних трансформацій та їх роль у ставленні й розвиткові сучасного суспільства. Глобально-цивілізаційні загрози в культурологічній галузі.

  статья, добавлен 26.03.2016

 • Дослідження класифікації та основних видів мистецтва. Аналіз освітньої, виховної, комунікативної та регулятивної функції культури. Характеристика місця культури в сучасній цивілізації. Вивчення особливостей розвитку театрального мистецтва в наші дні.

  реферат, добавлен 08.10.2012

 • Загальна характеристика теоретичних основ культури. Розгляд процесу розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення. Аналіз найвизначніших здобутків української нації та культурно-історичного становлення світової цивілізації.

  учебное пособие, добавлен 22.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.