Моделювання розсіювання світла планетними реголітами

Алгоритми та програмні засоби для розрахування оптичних властивостей частинок будь-якої форми, на основі метода трасування променів. Чисельна модель переносу випромінювання в щільному порошкоподібному середовищі, яке складене з великих частинок.

Подобные документы

 • Результати задач переносу випромінювання в тривимірних гідродинамічних моделях атмосфер Сонця. Виявлення сифонних механізмів заселення рівнів атомів. Аналіз емісії сонячних інфрачервоних ліній хімічних елементів, що діють між рідбергівськими рівнями.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Дослідження особливостей процесу порушення теплової рівноваги льодяних пилових частинок при їх подрібненні в умовах кометних атмосфер. Визначення можливості механічної рівноваги пилових частинок в неадіабатичній кометній атмосфері з слабким запиленням.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Гідродинамічне моделювання залишків Наднових зір, що знаходяться на перехідній стадії еволюції в однорідному й неоднорідному міжзоряному середовищі. Встановлення характеристик рентгенівського та гамма-випромінювання зазначених космічних об’єктів.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Метод гідродинамічного опису еволюції несферичних наднових зір як результату анізотропного вибуху в неоднорідному середовищі. Морфологія та рентгенівське випромінювання несферичних наднових зір, зумовленi неодноріднiстю середовища і несферичнiстю вибуху.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Розробка методики обробки ПЗЗ-спостережень і динамічної моделі руху астероїдів на основі сучасної теорії руху великих тіл Сонячної системи. Визначення мас ряду великих астероїдів динамічним методом з наземних позиційних спостережень астероїдів малої маси.

  автореферат, добавлен 14.09.2014

 • Огляд рідкісних атмосферних явищ. Зодіакальне світло - свічення в області екліптики, утворене внаслідок розсіяння сонячного світла пиловою хмарою. Форма та умови спостереження сріблястих хмар, веселкової стіни, сутінкових променів, білої веселки, міражу.

  реферат, добавлен 08.10.2013

 • Вивчення потоків випромінювання від далеких світил у сучасній астрономії, розроблення ряду приймачів випромінювання і допоміжних приладів. Основи астрофотометрії. Створення аризонської та вільнюської фотометричної систем. Головна роль колориметрії.

  статья, добавлен 16.07.2017

 • Головний аналіз встановлення зв’язків між різними фізичними характеристиками компонентів зоряних систем, що еволюціонують. Особливість розрахунків рівноважних концентрацій хімічних частинок у газових сумішах чисто воднево-гелієвого елементного складу.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Розвиток та розробка алгоритму моделювання розподілів енергії в неперервних спектрах випромінювання систем з навколосубзоряними протопланетними дисками, з урахуванням віку, геометричних і фізичних характеристик. Розрахунок площі випромінюючих поверхонь.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Теорія формування поляризації радіовипромінювання пульсарів внаслідок ефектів поширення в силовій трубці. Еволюція функції розподілу частинок, що беруть участь у резонансному поглинанні радіопроменя пульсара. Процес рефракції хвиль у пульсарній плазмі.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.