Прояв української ментальності в жанрах гопака та козачка в операх С. Гулака-Артемовського та М. Аркаса

Огляд публікацій, у яких досліджено проблему ментальності як категорію естетики та музикознавства. Розгляд сутності понять "музична ментальність" і "танцювальна ментальність". Аналіз втілення жанрів гопака та козачка в операх "Запорожець за Дунаєм".

Подобные документы

 • Науково-теоретичні підходи до проблеми вивчення українського національного характеру та ментальності, особливості використання музичного мистецтва в даному процесі. Специфічні особливості його розвитку, які пов'язано з українською православною музикою.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Анализ выразительной палитры объективированной лирики в оперной музыке с акцентуацией специальной выразительности ее в операх Доницетти 1840-х годов. Тенденции "усечения" диапазона "россиниевского" голоса в пользу самозначимости нежного верхнего регистра.

  статья, добавлен 26.08.2020

 • Профессор Петербургской консерватории Римский-Корсаков как музыкально-общественный деятель и педагог. Мотивы народных былин и сказок, сокровища русского песенного фольклора в операх композитора. Гомофонно-гармоническая фактура оперы Сказка о царе Салтане.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2016

 • Етапи становлення опери як жанру музично-театрального мистецтва. Сутність оперних реформ Х. Глюка, Дж. Верді та Р. Вагнера. Становлення української опери у творчості С. Гулака-Артемовського. Інтерпретації класичної опери в сучасному музичному театрі.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Визначення змісту категорії "лірика" та похідних від неї понять естетики, літературознавства та музикознавства, особливостей духовної культури України, національного художнього менталітету, втілення образів ліричної модальності в оперному мистецтві.

  автореферат, добавлен 25.07.2014

 • Зміст категорії "лірика" та похідних від неї понять естетики, літературознавства та музикознавства. Особливості духовної культури України, національного художнього менталітету. Втілення образів ліричної модальності в оперному мистецтві Європи та України.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Розгляд феномену сакрального та його відбиття у сучасній європейській музичній ментальності. Коріння духовної та культурної кризи ХХ століття у добі романтизму. Проблеми рецепції старовинної духовної музики. Простеження зв’язку між розмаїттям релігій.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Вивчення феномену ментальності, смислового поля галицького художнього менталітету. Творчість представників старшого, середнього, молодшого композиторських поколінь львівської школи. Інструментальні концерти композиторів у ментальному просторі Галичини.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Визначення провідних рис музичної історіографії як музикознавчої дисципліни, здатної входити до гуманітарної науки. Суміжні предметно-методичні галузі музикознавства, культурології, естетики. Пріоритетні напрями розвитку історії музикознавчої теорії.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Розвиток та особливості різноманітних жанрів української музики: фольклорні жанри ХV-ХVІ ст. (колядки, думи, веснянки, обрядові), канти, хорові концерти, опери, симфонії, революційні пісні. Творчість найвідоміших українських композиторів XVII–ХХ ст.

  учебное пособие, добавлен 09.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.