Ювенальне право України: генезис та сучасний стан

Концептуальні ідеї та соціальні джерела правової ювеналістики. Етапи формування ювенального права в Україні. Аналіз ролі неповнолітніх у житті сучасного українського суспільства, особливості їх статусу. Функції та повноваження омбудсмана з прав дитини.

Подобные документы

 • Соціальні норми та їх класифікація. Поняття права, його властивості та специфічні ознаки. Характерні особливості норм права. Загально-соціальні та спеціально-соціальні функції, форми і джерела права. Правовий аналіз "Загальної декларації прав людини".

  реферат, добавлен 12.12.2011

 • Особливості міжнародно-правового документа, що регулює діяльність інституцій омбудсмана з прав дитини. Сутність регулювання діяльності омбудсмана у справах дітей в галузі правової освіти. Недоліки в правовому регулюванні діяльності дитячого омбудсмана.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Огляд основних закономірностей конституційного розвитку принципів права України в умовах формування правової держави і громадянського суспільства. Аналіз їх ознак, видів, місця і ролі в структурі права та дії у правовій системі українського суспільства.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Формування сучасного конституційно-правового механізму захисту прав людини. Функції, структура, форми діяльності та нормативне забезпечення служб омбудсманів України та Республіки Польща. Основні тенденції розвитку інституту омбудсмана в Україні.

  автореферат, добавлен 04.02.2013

 • Історичний розвиток захисту прав дитини. Діяльність ООН у сфері захисту прав дитини. Право дитини на сім'ю. Виникнення прав та обов'язків між батьками і дітьми. Механізми реалізації прав дитини в Україні. Діяльність служб у справах неповнолітніх.

  курсовая работа, добавлен 27.05.2015

 • Сучасний стан рецидивної злочинності неповнолітніх в Україні. Основні особливості вказаного різновиду суспільно-небезпечних діянь в Україні. Визначення специфіки рецидиву ювенальних злочинів. Статистичні дані неповнолітніх злочинців-рецидивістів.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Визначення місця інституту місцевого омбудсмана серед інших інститутів омбудсмана з наведенням відповідної класифікації інституту місцевого омбудсмана. Аналіз правового статусу місцевих омбудсманів на прикладі Уповноваженого з прав дитини в місті Москва.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Право як інструмент духовного оздоровлення сучасного українського суспільства. Історія виникнення та розвитку правової держави. Поняття, ознаки та основні напрями формування правової держави в Україні. Підходи до правової держави у вітчизняній науці.

  реферат, добавлен 20.03.2014

 • Права дитини як загальні міри по захисту від рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми, проституції неповнолітніх, повної влади батьків, економічної експлуатації. Декларація прав людини. Особливості прав дитини. Національне законодавство України.

  реферат, добавлен 13.12.2010

 • Становлення нормативно-правової бази захисту прав дитини в Україні і вплив на її розвиток норм і стандартів міжнародного права. Принципи адміністрування в механізмі реалізації прав дитини в Україні. Зв’язок захисту прав дитини в Україні з предметом права.

  статья, добавлен 30.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.