Еволюція грошей в ХХ столітті

Гроші як найважливіший атрибут ринкової економіки. Історія розвитку товарного обороту. Безпосередній зв'язок ліквідності будь-якого майна з витратами його обміну на інші види цінностей. Еволюція економічної теорії в ХХ ст. як передумова еволюції грошей.

Подобные документы

 • Походження. Суть та функції грошей. Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у ХХ столітті. Суть грошей закладена у 5 функціях: міра вартості, засіб обігу, платежу та нагромадження, світові гроші. Виникнення грошей пов’язане з розвитком обміну.

  реферат, добавлен 25.12.2008

 • Еволюція форм грошей та їх роль у розвитку економіки. Поява грошей як результат розвитку товарного обміну. Сутність сучасної західної грошової теорії. Портфель активів економічного суб'єкта. Різноманітність функціональних форм грошей та їх особливості.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2011

 • Вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Еволюція, сутність та роль грошей у економічному і соціальному розвитку суспільства. Товарний обмін і форма вартості. Логіко-історична схема розвитку процесу товарного обміну.

  реферат, добавлен 04.02.2014

 • Переумови виникнення та етапи розвитку грошей. Теорія грошей: історія становлення. Етапи розвитку грошей. Форми грошей: готівкові гроші, безготівкові гроші. Види банківських пластикових карток. Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей.

  курсовая работа, добавлен 07.12.2008

 • Поняття грошей, їх сутність і особливості, історія виникнення та розвитку. Етапи еволюції грошей та їхній вплив на життя людини в сучасному світі. Класифікація грошей, їх види та характеристика, основні функції. Причини та методи боротьби з інфляцією.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2009

 • Передумови, історія та основні концепції появи грошей як одного з найвеличніших досягнень людства. Суть, функції і властивості грошей. Паперові та кредитні гроші, їх особливості. Поняття про грошові агрегати. Еволюція грошової системи у ХХ столітті.

  реферат, добавлен 06.02.2011

 • Історія виникнення перших грошей, їх еволюція. Причини появи і широкого поширення паперових грошей. Потреби ринку в забезпеченні ефективного обміну та його вимоги до грошей. Концепції сутності грошей, їх функції. Поняття про загальний грошовий еквівалент.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2011

 • Грошова форма вартості й сутність грошей. Головні функції грошей, їх економічне значення та характеристика. Система золотого стандарту та еволюція грошей у XX столітті. Закони та основні елементи обігу грошей. Структура грошової маси в Україні.

  реферат, добавлен 01.02.2011

 • Дослідження основних етапів еволюції грошей та особливостей їх розвитку у XX столітті. Характеристика раціональної та еволюційної концепцій походження грошей. Вивчення проблем розвитку грошових відносин у світовій та у вітчизняній теорії та практиці.

  курсовая работа, добавлен 04.03.2012

 • Гроші як засіб вираження вартості товарів за розвинутого виробництва. Проста та розгорнута форма вартості. Функції грошей. Еволюція грошей у XX ст. Система золотого стандарту. Класифікація грошей. Роль держави у виникненні та еволюції форм грошей.

  реферат, добавлен 08.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.