Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень

Особливості планування, необхідні вміння керівника для визначення стратегії організації та розв’язання завдань. Психологічні аспекти прийняття групового та індивідуального управлінського рішення, вибір лінії поведінки, формулювання обмежень та критеріїв.

Подобные документы

 • Порівняльний аналіз психологічних і типологічних особливостей інженерів різної функціональної спрямованості. Визначення ролі прийняття рішень інженерами в проектуванні обладнання та приладів. Розгляд основних рис особистісного підходу до прийняття рішень.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • У статті охарактеризовані значні психологічні особливості делінквентної поведінки у підлітковому віці та здійснено їх емпіричне дослідження. Визначено основні психологічні захисти осіб з делінквентністю та особливості регуляції їхньої поведінки.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Особливості прийняття рішень в осіб з мотиваційною спрямованістю на досягнення успіху. Аналіз використання комплексу методик на визначення рівня мотивації досягнення успіху та інших мотиваційних установок, особливостей саморегуляції та самоуправління.

  статья, добавлен 01.06.2018

 • Аналіз стану проблеми антиципації в психолого-педагогічній літературі. Роль, місце й особливості антиципації в пізнавальній діяльності учнів та під час розв’язування мисленнєвих задач. Психологічні умови удосконалення антиципації учнів старших класів.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Аналіз механізму прийняття рішень індивідом, виокремлення дискурсивних, інтуїтивних та стереотипних рішень. З’ясування причин формування контрпродуктивних стереотипів, серед яких психологічні травми, фіксація на певних комплексах, неадекватна самооцінка.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Аналіз зв'язку ціннісно-смислової сфери особистості з процесами прийняття рішень в умовах певної невизначеності. Вибір позитивної інтерпретації невизначених стимулів. Позитивні зв’язки цінності освіченості з ефективною стратегією розв'язання задач.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Етапи прийняття рішення як психологічний процес та роль суб’єктивної складової. Мотивація виконання конкретних управлінських рішень. Визначення групи, видів та цілей їх діяльності. Публічний виступ в управлінській діяльності. Етика критики і самокритики.

  контрольная работа, добавлен 17.05.2009

 • Використано комплекс методик на визначення рівня мотивації досягнення успіху та інших мотиваційних установок, особистісних факторів та стратегій прийняття рішень, а також особливостей саморегуляції і самоуправління. Типи позитивних мотиваційних установок.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Розгляд питання формування професійно-управлінського самовизначення керівника у науковому середовищі. Аналіз основних напрямів дослідження та розкриття специфіки формування професійно-управлінського самовизначення особистості майбутнього керівника.

  статья, добавлен 27.11.2016

 • Розгляд питань формування професійно-управлінського самовизначення особистості майбутнього керівника у науковому середовищі. Визначення ставлення студента до професії у прийнятті себе як фахівця-управлінця в період навчання у вищому закладі освіти.

  статья, добавлен 06.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.