Лірика Василя Симоненка в контексті доби

Суспільно-політичне становище в СРСР 50–60-х рр. XX ст. Культурно-мистецькі передумови "Відлиги". Характеристика поетичного доробку Василя Симоненка: дослідження основних та специфіки мотивів лірики, її патріотичний напрямок та значення в історії.

Подобные документы

 • Навчання Симоненка в університеті на факультеті журналістики та його робота секретарем в університетській багатотиражці. Сатирична складова творчості В. Симоненка. Філософська спрямованість, гуманізм, оптимізм патріотичної поезії Василя Симоненка.

  реферат, добавлен 10.03.2014

 • Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.

  сочинение, добавлен 02.04.2011

 • Розгляд маскулінної поетикальної стратегії рефлексії материнського об’єкта в ліриці Василя Симоненка. Домінанта любовного обожнення матері, виражена в мотивах її уславлення, жертовного служіння їй, в ідеалізації синівсько-материнських стосунків.

  статья, добавлен 30.05.2020

 • Аналіз самобутності світогляду Василя Симоненка, що сформувався в умовах жорстокого тиску тоталітарної системи, але зберіг риси національної свідомості, високого гуманізму та свободи духу. Публіцистика письменника як рушійна сила суспільних процесів.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Особливості фольклорного та літературного синтезу компілятивних жанрових модифікацій. Аналіз художньо-семантичних особливостей поетики тиші та мовчання в дидактичних творах Василя Симоненка "Подорож в країну Навпаки", "Казка про Дурила" та "Суд".

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження творчої діяльності Василя Симоненка. Патріотична, громадянська лірика – центральна тема творчості. Газетярська публіцистика, фейлетони, літературно-мистецька критика (рецензії на кінофільми, театральні вистави, концерти, літературні твори).

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Дослідження літературної творчості і поетики творів В. Симоненка на основі своєрідних художніх засобів, які за походженням і структурою зумовлені еволюцією національної художньої свідомості на кожному етапі її саморуху. Метафорична система мовлення поета.

  статья, добавлен 12.04.2017

 • Дослідження філософських поглядів Василя Стуса, який був не лише визначним поетом, а й непересічним мислителем. Особливості їх вивчення в контексті доби 1960–1980-х років та особистої долі поета та мислителя. Чільні риси філософування Василя Стуса.

  статья, добавлен 26.08.2016

 • Аналіз світоглядних засад В. Симоненка крізь призму філософії екзистенціалізму. Психоаналітична інтерпретація творів. Тематика перших віршів: мотиви самотності та пригніченості в потоці буття. Духовні пошуки поета, розуміння ним сенсу людського існування.

  статья, добавлен 19.06.2013

 • Розглянуто індивідуальність концепції світу в поезії В. Симоненка. Визначено своєрідність художньої реалізації моделі світу на рівні емоційних рефлексій ліричного "Я". Розглянута інтимізація вираження національного начала в характеристиці світу Землі.

  статья, добавлен 30.05.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.