Еволюція індивідуальності в культурі античності (на матеріалі аттичної трагедії)

Антична культура класичної доби, аттична трагедія як універсальна модель цієї культурної епохи і як соціорегулюючий та культуро-моделюючий механізм останньої. Еволюція індивідуальності в античній культурі, специфікація античного типу індивідуальності.

Подобные документы

 • Роль культу Діоніса в житті античного полісу і становленні аттичної трагедії, форми та особливості його прояву в сільськогосподарській сфері та оргіях. Аттична трагедія як соціальний регулятор і механізм, особливості організації театрів і їх значення.

  дипломная работа, добавлен 19.10.2013

 • Політико-економічні, соціальні, ідеологічні та правові аспекти благодійних, меценатських, а також спонсорських практик, що реалізуються в культурі України. Національні традиції благодійництва й меценатства, їх еволюція, специфічні форми прояву у культурі.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Проблематика відображення правової регуляції суспільного життя в українській культурі ХХ і початку ХХІ ст. Аналіз особливостей розвитку українського звичаєвого права, його історична еволюція в аспекті втілення звичаєвого права в культурі України.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Огляд підходів до класифікації птахів у контексті лінгвокультури народів європейської античності як з позицій сучасної орнітології, так і за їх репрезентацією в античній міфопоетичній картині світу. Символічне значення співочих птахів у античній культурі.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Загальна характеристика культури первісної епохи та її періодизація. Культурні досягнення Стародавньої Спарти та Стародавнього Риму. Християнство та його роль в культурі античності й середньовіччя. Особливості розвитку музики і театру доби Просвітництва.

  шпаргалка, добавлен 26.12.2014

 • Аналіз проблеми вивчення походження давньогрецької трагедії. Розгляд базової теорії Аристотеля, який у "Поетиці" згадує про походження трагедії від сатирівської драми. Вивчення етимології слова храуюдіа. Зв’язки між ритуальними дифірамбами та трагедією.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Становлення Петра Могили, як духовного діяча 17 століття. Формування феномену індивідуальності П. Могили та її вплив на духовну самоідентифікацію українців. Митрополит Петро Могила та ідея церковної унії, роль у розвитку української духовної культури.

  дипломная работа, добавлен 09.06.2010

 • Культура та мистецтво держав Середземноморського регіону періоду архаїчної Греції, класичної Греції, доби еллінізму та доби Римської республіки. Осмислення художньої творчості, формування гуманістичних традицій. Вплив на подальший розвиток культури.

  реферат, добавлен 17.10.2009

 • Розгляд складних, дискусійних питань, які пов'язані із зміною критеріїв смерті, що відбулося у 20-му столітті, з досвідом вмирання та статусом вмираючої людини у сучасній культурі. Погляди на смерть, що виникли у межах західної культурної традиції.

  статья, добавлен 30.11.2017

 • Культура як зміст і певна характеристика життєдіяльності людини та суспільства багатогранна. Культура характеризується безперервністю розвитку. Цінність культури. Національне і загальнолюдське в культурі. Спадкоємність, традиції й новаторство в культурі.

  реферат, добавлен 21.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.