"...Без тебе повільна, нестямна загибель, Батьківщино моя, Батьківщина німа!" (ностальгійна лірика Є. Маланюка)

З’ясування специфіки ностальгійної лірики Є. Маланюка першої та другої еміграцій. Аналіз неоднозначних суджень літературознавців про інвективну спрямованість поезій першого ісходу. Розгляд особливостей поетики визначного майстра художнього слова.

Подобные документы

 • Аналіз емігрантської творчості Євгена Маланюка, біографічні відомості з життя письменника. Особливості поетичного стилю Маланюка, поезія міжвоєнного часу. Ліричний герой у збірці письменника "Стилет і стилос". Історизм та географізм поезій Є. Маланюка.

  реферат, добавлен 30.08.2017

 • Дослідження витоків поетичного хисту, становлення і саморозвитку творчої індивідуальності Є. Маланюка. Його роль та місце в українському літературному процесі. Психологічний, філософський та естетичний аспекти інтимної та релігієсофської лірики поета.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Аналіз образів Кассандри, Ніке та Немезіди - одних із ключових у ліриці Є. Маланюка. Традиційне й новаторське у тлумаченні античних міфем, уведення яких є виявом прийому авторського міфологізування. Трансформації античних міфем у фольклорі і літературі.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Ознайомлення із творчою діяльністю Євгена Маланюка: розкриття автором "секретів поетичної творчості", аналіз і синтез мистецьких явищ, спростування вульгаризації постатей Шевченка, Куліша, Рильського. Розгляд есеїстичного характеру публіцистики Маланюка.

  контрольная работа, добавлен 30.04.2012

 • Характер художніх шукань Євгена Маланюка. Моделювання художньої картини світу в контексті розвитку української та світової поезії доби. Історіософські мотиви, патріотичні почуття й переживання над долею України. Громадянське й особисте в поезії Маланюка.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Узагальнення та систематизація проблематики теоретичних пошуків літературознавців у дослідженні специфіки суб’єктної організації лірики. Аналіз спектру суб’єктів поетичного мовлення. Окреслено специфіку їх художнього вияву у текстах поетичних творів.

  статья, добавлен 28.06.2020

 • Роль некласичних віршованих форм у творчості Євгена Маланюка. Ритмічні особливості поетичної творчості Євгена Маланюка. Виведення загальної формули типології триіктового дольника Є. Маланюка. Використання дольника поряд з іншими віршованими розмірами.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Аналіз специфіки розкриття художнього образу Канади як "другої" батьківщини. Дослідження топосу міста в контексті опозиції чужина–батьківщина. Лірика україномовних поетів-емігрантів другої половини ХХ ст., порівняння образу Канади з образом України.

  статья, добавлен 14.07.2016

 • Проблема зв’язку філософії з художньою творчістю. Поняття філософії літератури як специфічної категорії, що існує на перетині творчих пошуків філософів, літературознавців та письменників. З’ясування специфіки взаємодії рефлективної лірики з філософією.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Уточнення поняття конкретної поезії, її специфіки, хронологічних меж розвитку і формування. Окреслення культурно-історичного та філософського контексту поезії Е. Яндля, визначення виразних яндлівських рис лірики. Виокремлення особливостей поетики.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.