Т. Шевченко - поет і людина крізь призму художнього та публіцистичного мислення Д. Бузька

Розгляд рецепції постаті Тараса Шевченка у нарисі Д. Бузька та Гео Шкурупія "Старим Дніпром в останній раз" та романі "Чайка". Дослідження художньої та публіцистичної творчості Д. Бузька. Сучасний підхід до трактування мистецької спадщини Т. Шевченка.

Подобные документы

 • Дослідження особливостей авторської концепції мистецтва в романі "Голяндія", своєрідності її художнього вираження на проблемно-тематичному рівні. Вплив ідей авангардизму на позицію Бузька щодо проблем художньої творчості. Роль художньої правди в романі.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Творчість Т. Шевченка як універсальний художній феномен в українському літературному процесі. Аналіз художньої та літературно-критичної рецепції постаті та творчої спадщини Т. Шевченка в ліриці, драмах та науково-публіцистичних розвідках В. Пачовського.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Перебування Тараса Шевченко у Києві. Люди, що визволили Тараса Шевченка з кріпацької неволі. Літературна освіта поета, етапи його творчості. Рядки вірша "Думка". Дитинство Тараса та його сім’я. Мала батьківщина Шевченка, його могила над Дніпром.

  презентация, добавлен 17.01.2016

 • Дослідження впливу "Кобзаря" на творців української національно-філософської поезії ХХ століття. Художня та літературно-критична рецепція постаті та творчої спадщини Тараса Шевченка в ліриці, драмах та науково-публіцистичних розвідках Василя Пачовського.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Дослідження та порівняння творчості Тараса Шевченка і Богдана Залеського крізь призму компаративного аналізу. Оцінка впливу ідейно-художнього потенціалу творчості Шевченка на діяльність представників "української школи" в польському письменстві.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Дослідження феномену "Журналу" як одного з небагатьох публіцистичних доробків Тараса Шевченка. Роль щоденника у житті поета. Виявлення значення цього публіцистичного твору для глибшого розуміння постаті Тараса Шевченка як поета і як особистості.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Вивчення і популяризація мистецької спадщини Т. Шевченка. Робота М. Новицького над повним зібранням творів поета. Вивчення малярських творів. Підготовка томів мистецької спадщини. Цілісність сприйняття самих малярських і графічних робіт Т. Шевченка.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Розгляд літературно-критичної і публіцистичної творчості Д. Яворницького, присвяченої творчості Т. Шевченка. Популяризаторська діяльність ученого. Характеристика маловідомої поетичної спадщини митця, наскрізь пройнятої шевченківськими мотивами й образами.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження основних тематичних напрямків статей шевченкознавчої тематики в діаспорній періодиці США. Простеження зв'язку між людською індивідуальністю та збереженням національної ідентичності у творчості Шевченка. Проблемні вузли рецепції Т. Шевченка.

  статья, добавлен 22.03.2016

 • Аналіз феномену Т. Шевченка у рецепції І. Франка. Дослідження особливості інтерпретації вченим творчої спадщини митця, характеристика ним чотирьох етапів у поетичній еволюції Т. Шевченка. Внесок Франка у справу популяризації творчої спадщини кобзаря.

  статья, добавлен 26.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.