Етико-філософський аналіз ідентичності особистості

Особистісна ідентичність як одна з основних проблемних точок сучасної етики та практичної філософії. Характеристика концептуальної основи для пізнання етичних проявів індивідуальності. Аналіз методики самозасвідчення в романах Федора Достоєвського.

Подобные документы

 • Етика - філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, структуру, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності. Створення зразкових і практичних моделей людських стосунків та засобів їх реалізації - одна з задач етики.

  доклад, добавлен 01.05.2015

 • Аналіз особливостей протестантської трудової етики і моральності в сучасну епоху. Характеристика протестантської етики праці, яка розглядається з чотирьох точок зору, а саме: консеквенціальної етики, етики принципу, етики особистості та етики цінностей.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Комплексне вивчення основних понять та завдань етики як науки. Закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби удосконалення стосунків між людьми. Способи запобігання руйнації етичних відносин. Моральна культура особистості.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Реалізація морально-етичних цінностей: справедливість, милосердя, діяльнісна любов, відповідальність, розгляд напрямків такої діяльності. Аналіз індивідуальної, колективної особистої та професіоналізованої форми благодійності. Корпоративна філантропія.

  автореферат, добавлен 14.09.2015

 • Поняття етики бізнесу та її становлення від найдавніших часів і до наших днів: рівні етичних правил, мораль буржуазного суспільства. Втілення ідеї "капіталізму добробуту" етико-економічної концепції Г. Форда в організації та її практичне значення.

  реферат, добавлен 05.11.2014

 • Соціокультурна передумова та ідейно-теоретичні джерела формування філософсько-етичних поглядів І. Франка. Критичне опрацювання наукового доробку франкознавства, аналіз творчості Франка, його етико-гуманістична концепція та зміст морально-етичних пошуків.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Становлення сорому як етико-філософської проблеми. Взаємозв’язок сорому і совісті, форми самооцінки людини. Почуття сорому і провини, особливості їх прояву в сенсі характеристик особистості. Значення сорому і вини як чинників соціокультурної регуляції.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Зародження етичної думки на українських теренах. Особливості етики Києворуської доби. Проблеми людини та її моральних начал в етичних концепціях XVI–XVIII сторіччя. Специфіка феномену козацької етики. Становлення етики як науки в сучасній Україні.

  доклад, добавлен 15.09.2010

 • Сутність етики як сфери наукового пізнання. Історія її становлення та розвитку, предмет вивчення та досягнення видатних вчених в розробці принципів, зв'язок із іншими науками. Класифікація та типи етики, їх відмінні особливості: автономна та гетерономна.

  реферат, добавлен 12.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.