Cпектроскопія та лазерна фотохімія провітаміну D

Вплив довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання на кінетику фотореакції і вихід фото продуктів. Шляхи оптимізації стадії фотосинтезу в технології виробництва вітаміну D з використанням лампових джерел випромінювання різного спектрального складу.

Подобные документы

 • Характеристики лазерного випромінювання. Позарезонаторна лазерна спектроскопія. Можливості експресної спектроскопії з використанням лазерних джерел випромінювання. Можливості експресної спектроскопії з використанням лазерних джерел випромінювання.

  реферат, добавлен 19.12.2019

 • Загальні характеристики та порівняння інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, їх застосування. Сутність парникового ефекту та оптичних властивостей. Детектори ультрафіолетового випромінювання. Опис їх біологічної дії та дії на рослин.

  презентация, добавлен 05.05.2014

 • Дослідження впливу зміни довжини хвилі лазерного випромінювання на характер розсіювання в шарі індукованого холестерика. Розробка нових багатошарових висококонтрастних рідкокристалічних модуляторів видимого і ближнього інфрачервоного випромінювання.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Розгляд характеристик класифікації випромінювання оптичного діапазону: інфрачервоного, ультрафіолетового та лазерного. Визначення основних заходів та засобів захисту від опромінення. Встановлення джерел випромінювання та їх впливу на організм людини.

  реферат, добавлен 12.05.2015

 • Основні відмінності газорозрядних джерел ультрафіолетового випромінювання та люмінесцентних ламп. Особливості застосування бактерицидних ламп. Використання еритремних люмінесцентних ламп. Принцип дії та застосування газорозрядних ламп високого тиску.

  реферат, добавлен 03.12.2016

 • Дослідження спектрального складу випромінювання, що виникає при дії пучка іонів на матеріали з різним хімічним складом. Виявлення можливості практичного використання спектроскопії випромінювання вторинних частинок для елементного аналізу складу поверхні.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Розробка моделей взаємодії поляризованого електромагнітного випромінювання з об’єктами за наявності деполяризації розсіяного випромінювання, зокрема, у випадку ізотропної деполяризації. Аналіз характеристичної матриці динамічного Мюллер-поляриметра.

  автореферат, добавлен 12.08.2014

 • Ознайомлення з прозорою дифракційною граткою. Визначення довжини хвилі джерела світла, роздільної здатності дифракційної гратки та інтенсивності дифракційних максимумів. Розрахунок абсолютної та відносної похибки знаходження довжини хвилі випромінювання.

  лабораторная работа, добавлен 16.07.2017

 • Умови виникнення люмінесцентного випромінювання. Характеристика джерел електромагнітного випромінювання, що працюють на основі вимушеного випромінювання атомів та молекул. Перший мазер на молекулах аміаку. Аналіз принципів роботи квантового генератора.

  презентация, добавлен 12.03.2012

 • Відкриття Джозефом Тейлором гравітаційного випромінювання. Дослідження механізму його виникнення та властивостей. Виявлення гравітаційного випромінювання від джерел позаземного походження відкрило б новий канал інформації про фізичні процеси в космосі.

  реферат, добавлен 06.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.