"Бароковий історичний роман" Григорія Граб'янки та його героїні

Тема приватного життя в українській літературі. Відображення світських ідей та мотивів в прозі та драматургії. Найвідоміші барокові літописи. Праця Граб'янки як результат творчого запозичення, переосмислення і текстуального переоформлення джерел.

Подобные документы

 • Характеристика козацьких літописів. Зображення подій Визвольної війни 1648-1654 рр. під головуванням Б. Хмельницького та післявоєнної доби у "Літопису Самовидця". "Літопис Григорія Граб'янки". Художні особливості літописів. Значення літопису С. Величка.

  реферат, добавлен 17.02.2015

 • Риторичні традиції української літератури ХІХ століття на рівні мотивів, образів і сюжетів художніх текстів. Трансформація барокових жанрів ідилії та хроніки у історичний роман у творчості П. Куліша. Традиції барокової літератури у творах В. Наріжного.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Традиції барокової літератури та їх відображення у поетичному мистецтві романтизму й у прозі, в драматургії письменників. Вплив традицій ораторського мистецтва на творчість романтиків. Риторичні настанови курсів братських шкіл. Аналіз творів П. Куліша.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Вплив традицій ораторського мистецтва на творчість письменників-романтиків. Структура романтичного тексту як відображення романтичного світогляду. Продовження барокових традицій у текстах романтиків, їх відображення у творах різних авторів різних жанрів.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Дослідження поетики прози Григорія Сковороди, аналіз художнього вираження філософських ідей у його прозі. Літературно-естетичні погляди письменника. Дослідження педагогічних поглядів мислителя та значення творчості письменника в національній літературі.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

 • Місце, що посідає Бажан в українській літературі, нарис його життя, формування світогляду та творчі здобутки. Наслідки "італійського періоду" в поезії. Історичні твори: від минулого до сучасного. Переосмислення цінностей з руйнуванням культу Сталіна.

  биография, добавлен 24.05.2015

 • Дослідження ролі авторської маски в постмодерністській літературі у зіставленні польської (роман М. Гретковської), української (оповідання О. Забужко) та російської прози (повість Т. Толстої). Втілення плинності життя у його динаміці та барвистості.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Процеси, які вплинули на появу жіночого письменства. Механізми текстуального вияву емансипаційних ідей. Альтернативність образу жінки як героя та визначення його сутнісних характеристик. Аналіз соціокультурної ситуації ХІХ-ХХ ст. з гендерної перспективи.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Пантелеймон Куліш як ідеолог і творець української нації в її шляхетських елементах. "Чорна рада" П. Куліша – перший історичний роман в українській літературі, літопис Самовидця як його основне історичне джерело. Місце села Мотронівки в історії України.

  презентация, добавлен 02.12.2011

 • Роман Ф. Достоєвського в контексті його творчості, провідна тематика та ідея. Творча історія твору "Злочин і покарання", його жанрова специфіка, особливості відображення філософських ідей і естетизму. Поетика роману та його місце в світовій літературі.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.