Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-західної Галичини і південно-західної Волині другої половини ХІХ–початку ХХ ст: етнічні риси і локальна специфіка

Комплексний аналіз варіантів забудови селянського двору українців північно-західної Галичини та південно-західної Волині, житлових і господарських споруд, їх планувальних схем та конструктивних типів. Виокремлення архітектурно-етнографічних районів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.