Оптимальне управління інформаційними потоками в багатоканальних мережах

Пошук явного вигляду або розрахункових алгоритмів для цільових функцій оптимізаційних задач пошуку максимуму середнього прибутку та мінімуму ризику через параметри відповідних мереж. Дослідження залежностей для генератрис процесу обробки інформації.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.