Етика помічника адвоката

Основні принципи додержання адвокатами норм професійної етики. Відносини адвоката та його помічника при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами. Етика відносин між адвокатами. Наслідки порушення Правил адвокатської етики.

Подобные документы

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Основні етапи становлення та розвитку етики. Різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Структура етики та виокремлення її змістових блоків. Характеристика типів професійної етики та її представлення в різних аспектах діяльності.

  статья, добавлен 21.05.2013

 • Дослідження проблеми професійної етики політиків та політологів. Моральні й політичні аспекти професійної етики політолога. Співвідношення прагматичних і моральних сторін політичної діяльності, зв'язок професійної етики та особистої моральності політика.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Інтернаціоналізація адвокатської етики. Законодавче декларування принципу незалежності. Дотримання законності, інтересів клієнтів. Компетентність та добросовісність. Повага до професії. Етика позаштатних ситуацій. Підстави для відводу представника.

  доклад, добавлен 28.07.2017

 • Принципи й особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Імплементація етичного підходу в діяльності компаній. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Поняття юридичної етики як різновиду теорії професійної моралі, в якому принципи загальної, професійної етики застосовуються для аналізу моралі. Проблема співвідношення моралі і права. Визначення насильницьких дій як застосуванням сили, з опорою на силу.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Аналіз сутності, специфіки, завдань професійної етики. Вивчення основних принципів професійної етики державного службовця, обґрунтування її значимості в професійній діяльності. Виявлення факторів, від яких залежить якість виконання професійних обов’язків.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Поняття та основні напрямки екологічної етики. Збереження природного і людського буття. "Етика Землі" О. Леопольда. Екоцентризм - орієнтація на екологічність та відсутність протиставлення людини та природи. "Етика благоговіння перед життям" А. Швейцера.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму. Рекомендації щодо імплементації етичного підходу в діяльності компаній.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.