Європейська культурна традиція

Регіональні особливості культури Європейського континенту. Елітарна та масова культура Європи. Глобалізаційні процеси в сучасній європейській культурі. Розвиток популярної музики в Європі. Арт-хаусне кіномистецтво, культурно-мистецькі виставки і аукціони.

Подобные документы

 • Субкультура як культурні зразки, які тісно пов'язані із загальною домінуючою культурою і разом з тим відрізняються від неї специфічними рисами. Виникнення контркультури. Масова й елітарна культура, її характерні властивості і призначення в суспільстві.

  контрольная работа, добавлен 18.08.2011

 • Сутність, основні риси, особливості постановки та місце в культурі сучасних арт-проектів на прикладі fashion-шоу. Тенденції української модної індустрії. Характеристика репрезентативних моделей сценічної діяльності в сучасній видовищній культурі.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Особливості культури європейського середньовіччя. Панування релігійного світогляду. Реалістичні тенденції народної культури. Освіта та наука в середньовічній Європі. Категоріальний апарат культурології (артефакт). Українська культура XVII-XVIII ст.

  контрольная работа, добавлен 09.09.2010

 • Визначення феномену глобалізації в культурі з позиції полісистемного та метаекологічного підходу, де екологія культури стає пріоритетним інтерпретативним фактором. Характеристика специфіки масової культури як феномену глобалізаційних стратегій у світі.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Розгляд форм та етапів розвитку масової та елітарної культури. Аналіз впливу зразків культури на суспільний розвиток країни з урахуванням особливостей економічного середовища. Проблема визначення перспективних шляхів поширення кращих зразків культури.

  статья, добавлен 30.09.2018

 • Розгляд виникнення масової культури як наслідок розвитку засобів масової комунікації. Вивчення характерних ознак масової культури та сучасної культурної ситуації в Україні. Дослідження поняття елітарної культури як протилежного до масової культури.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Аналіз системи організації макроконцепту "елітарна культура", виявлення особливостей сучасної англомовної культури. Ієрархічна організація концептополя А. Приходько, відображення елітарної культури та їх закріплення в лексиконі носіїв англійської мови.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Стратегії формування естетичного сприйняття популярної музики молоддю. Шляхи оволодіння учнями виконавським репертуаром у різноманітних жанрово-стилістичних напрямах популярної музики. Виховання сценічних виконавських якостей в учнів шкільного віку.

  магистерская работа, добавлен 24.12.2018

 • Тріада "культура-суспільство–особистість" як соціально-філософська і культурологічна проблема. Масова культура як явище, що характеризує особливості виробництва культурних цінностей у сучасному суспільстві. Основні характеристики масової культури.

  статья, добавлен 27.08.2012

 • Масова культура як культура, яка популярна серед широких верств населення в суспільстві. Становлення масової культури. Розкриття феномену постіндустріального суспільства. Основні перспективи та наслідки впливу масової культури на свідомість людини.

  реферат, добавлен 03.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.