Українська держава за гетьмана П. Скоропадського та Директорії

Вивчення діяльності гетьмана Павла Скоропадського. Міжнародне становище гетьманської України. Проголошення Директорією Української Національної Ради. Історія в період правління гетьмана Павла Скоропадського. Процес становлення державності в Україні.

Подобные документы

 • Історія українського державотворення. Оцінка політики уряду гетьмана П. Скоропадського О. Субтельним. Розпуск Центральної Ради. Прихід до влади П. Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика гетьманської держави. Повстання та крах гетьманщини.

  реферат, добавлен 13.12.2012

 • Характеристика особливостей політики Павла Скоропадського щодо національних меншин в Україні. Дослідження значення українсько—російських відносин, що стали вирішальним фактором у міжнаціональних процесах. Ознайомлення з поглядами польської еліти.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Вступ та відступ німецьких і австро-угорських військ в Україну. Розпуск центральної Ради, утворення гетьманського уряду. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана Скоропадського, ставлення білогвардійців до нього. Утворення та діяльність УНС і Директорії.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2017

 • Історія дитинства, навчання та військової кар'єри Павла Скоропадського. Становище України в часи правління гетьмана Скоропадського. Діяльність українського монархічного руху. Участь Скоропадського в політичному та культурному житті української еміграції.

  реферат, добавлен 18.10.2009

 • Історія української незалежності і державного суверенітету: розпуск Центральної Ради та прихід до влади гетьмана Павла Скоропадського. Гетьманська держава, її внутрішня і зовнішня політика, протигетьманське більшовицьке повстання та крах гетьманщини.

  реферат, добавлен 30.04.2009

 • Основні біографічні відомості про українського гетьмана Павла Скоропадського. Перші кроки життя майбутнього гетьмана, етапи його особистісного становлення та дух виховання. Всенародна популярність Залізного Гетьмана. Текст зречення Павла Скоропадського.

  реферат, добавлен 05.04.2011

 • Ознайомлення з успіхами гетьманської України в зовнішній політиці, яка поширила дислокацію своїх консульських установ. Визначення прорахунків за часів гетьманування П. Скоропадського. Аналіз діяльності опозиції гетьманського режиму на чолі з Петлюрою.

  реферат, добавлен 26.03.2015

 • Дослідження продовольчої політики, що здійснювалася урядами гетьмана Павла Скоропадського. Комплексний аналіз продовольчого становища в Україні навесні 1918 р., причини погіршення ситуації на ринку продовольства. Основні напрями та засоби її подолання.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Після здобуття Україною справжньої незалежності і державного суверенітету ми нарешті маємо змогу по новому подивитися на постать Павла Скоропадського — останнього українського гетьмана. Розгляд біографії та періоду перебування при владі в Україні.

  реферат, добавлен 25.01.2012

 • Головні напрямки продовольчої політики, що здійснювалася урядом гетьмана Павла Скоропадського. Історіографічний аналіз передумов погіршення становища на ринку в Україні навесні 1918 р. Заходи подолання кризи та забезпечення населення країни їжею.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.