Розвиток жанру байки у творчості Лафонтена

Життєвий і творчий шлях письменника Жана де Лафонтена, його перші літературні спроби. Внесок Ж. де Лафонтена у розвиток жанру байки. Образи тварин та їхня трансформація у байках французького поета. Вплив творів письменника на світову літературу.

Подобные документы

 • Басня как один из старейших литературных жанров, дошедший до наших дней. Поэтика психологизма анималистических образов в баснях Жана де Лафонтена. Дидактическая и описательная части басни, их борьба друг с другом. Специфика восприятия моральной установки.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Життєвий шлях Езопа, легендарного давньогрецького поета-байкаря. Історія його трагічної смерті. Творчість байкаря, його основні твори. Особливості байки як жанру народної творчості. Сутність "езопової мови" та аналіз його найвідоміших байок у світі.

  реферат, добавлен 07.05.2015

 • Жан Нікола Артюр Рембо - найдивніший поетичний геній Франції. Біографія поета. Основні етапи та періоди короткочасної творчості письменника. Від'їзд на Схід й загибель. Драматизм літературної долі поета: короткий огляд найвідоміших його творів, їх аналіз.

  доклад, добавлен 19.03.2014

 • Головна риса творчості Бальзака. Життєвий шлях французького письменника Г. Флобера, перші літературні твори митця. Заповіт, залишений Бальзаком новому поколінню письменників-реалістів. Вивчення прийомів зображення дійсності та моральної суті суспільства.

  контрольная работа, добавлен 22.07.2017

 • Аналіз композиції англомовної прозової байки. Декілька композиційно-стилічних рівнів, притаманних для творів цього жанру. Детальна класифікація композиційної структури прозової байки за основними типами. Роль кожного рівня у комунікації автор-читач.

  статья, добавлен 29.08.2016

 • Біографія І.Я. Франко, його дитинство і сім’я. Перші літературні твори, політична діяльність. Поетичні збірники, статті. Збірка "З вершин і низин". Любовна тема у творчості поета. Збірка "Зів’яле листя". Поема "Мойсей" - одна з вершин творчості поета.

  доклад, добавлен 23.10.2013

 • Лафонтен как новатор в области стихосложения. Тематическое разнообразие, структура и основные черты басен Жан де Лафонтена. Проявление вольнодумства в сюжетах и содержании басен. Психологическая расшифровка анималистических образов, показанных в баснях.

  статья, добавлен 27.10.2017

 • Розвиток жанру байки як віршованого алегоричного твору повчально-гумористичного характеру. Поетика української байки, використання розмовної мови, зниженої лексики, елементів бурлеску. Місце байкарської спадщини Боровиковського в українській літературі.

  реферат, добавлен 03.11.2015

 • Життєвий шлях Миколи Федоровича Чернявського; стильова особливість його творчості: поєднання в поетичному слові різних напрямів-романтичного, реалістичного, модернізму і пленеризму. Розкриття теми рідного краю та степового Донбасу у творах письменника.

  реферат, добавлен 20.09.2012

 • Дослідження біографії визначного українського поета, філософа і вченого Григорія Сковороди. Огляд збірки ліричних поезій "Сад божественних пісень". Визначення вкладу поета в розвиток літературного жанру байки. Описання філософських трактатів і притч.

  реферат, добавлен 06.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.