Виникнення і розвиток Давньоруської держави

Передумови утворення східнослов’янської держави. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі, видатні постаті даного історичного процесу та їх значення. Хрещення Русі. Причини та головні етапи розпаду величної держави, її феодальне роздроблення.

Подобные документы

 • Передумови утворення східнослов'янської держави. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі. Соціально-економічний та державний лад Київської Русі. Розбудова держави за Володимира Святославовича, Хрещення Русі. Процес розпаду Київської Русі.

  статья, добавлен 06.12.2017

 • Передумови утворення східнослов’янської держави. Об’єднання земель і племен східних слов’ян. Соціально-економічний лад Київської Русі. Розвиток Давньоруської держави за часів князювання Святослава. Феодальне роздроблення Русі. Розпад Київської держави.

  реферат, добавлен 03.04.2012

 • Норманська теорія виникнення Київської Русі. Теорія природничо-історичного процесу утворення класів і держави у східних слов’ян. Передумови утворення східнослов'янської держави. Формування державного апарату. Правління Олега в Києві. Князі Дір і Аскольд.

  реферат, добавлен 29.11.2016

 • Процес політичної консолідації східних слов'ян наприкінці IX ст. та утворення Київської Русі. Становлення середньовічної Давньоруської держави. Політичний устрій, система органів управління. Період піднесення і розвитку, розквіт та занепад Київської Русі.

  реферат, добавлен 20.01.2020

 • Дослідження літописної, норманської, антинорманської та хозарської теорій походження Київської держави України-Русі. Процес виникнення давньоруської держави. Русь на історичному етапі роздроблення. Галицько-Волинська держава та політична роздробленість.

  реферат, добавлен 13.01.2020

 • Виникнення та період розквіту Київської Русі. Період міжусобиць і роздробленості. Причини занепаду і падіння Київської Русі. Особливості державного устрою, господарської діяльності та культура Руської держави. Історичне значення Київської Русі.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Передумови утворення держави у східних слов’ян. Виникнення Київської Русі, історичні етапи її розвитку. Особливості державного ладу, суспільного устрою, верстви населення. Вплив на розвиток системи управління запровадження християнства у Київській Русі.

  реферат, добавлен 28.05.2013

 • Головні особливості антинорманської теорії. Виникнення Руської держави. Формування державності у східнослов’ян. Русь на історичному етапі роздроблення. Галицько-Волинське князівство за часів Романа Мстиславовича. Карта походів військ хана Батия.

  реферат, добавлен 24.01.2020

 • Суперечність Переяславської Угоди, її значення для України. "Березневі статті" як важливий правовий документ, їх тлумачення. Передумови утворення та роль східнослов'янської держави. Загальна характеристика Київської Русі на початку свого існування.

  контрольная работа, добавлен 22.11.2010

 • Передумови виникнення давньоруської держави, територіальні види родоплемінної організації, посилення соціально-політичної ролі влади князя та розвиток культури. Теорії походження Київської Русі: норманська, хозарська, панюркська та автохтонного розвитку.

  реферат, добавлен 12.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.