Виникнення і розвиток Давньоруської держави

Передумови утворення східнослов’янської держави. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі, видатні постаті даного історичного процесу та їх значення. Хрещення Русі. Причини та головні етапи розпаду величної держави, її феодальне роздроблення.

Подобные документы

 • Передумови утворення східнослов'янської держави. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі. Соціально-економічний та державний лад Київської Русі. Розбудова держави за Володимира Святославовича, Хрещення Русі. Процес розпаду Київської Русі.

  статья, добавлен 06.12.2017

 • Передумови утворення східнослов’янської держави. Об’єднання земель і племен східних слов’ян. Соціально-економічний лад Київської Русі. Розвиток Давньоруської держави за часів князювання Святослава. Феодальне роздроблення Русі. Розпад Київської держави.

  реферат, добавлен 03.04.2012

 • Норманська теорія виникнення Київської Русі. Теорія природничо-історичного процесу утворення класів і держави у східних слов’ян. Передумови утворення східнослов'янської держави. Формування державного апарату. Правління Олега в Києві. Князі Дір і Аскольд.

  реферат, добавлен 29.11.2016

 • Виникнення та період розквіту Київської Русі. Період міжусобиць і роздробленості. Причини занепаду і падіння Київської Русі. Особливості державного устрою, господарської діяльності та культура Руської держави. Історичне значення Київської Русі.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Передумови утворення держави у східних слов’ян. Виникнення Київської Русі, історичні етапи її розвитку. Особливості державного ладу, суспільного устрою, верстви населення. Вплив на розвиток системи управління запровадження християнства у Київській Русі.

  реферат, добавлен 28.05.2013

 • Суперечність Переяславської Угоди, її значення для України. "Березневі статті" як важливий правовий документ, їх тлумачення. Передумови утворення та роль східнослов'янської держави. Загальна характеристика Київської Русі на початку свого існування.

  контрольная работа, добавлен 22.11.2010

 • Передумови виникнення давньоруської держави, територіальні види родоплемінної організації, посилення соціально-політичної ролі влади князя та розвиток культури. Теорії походження Київської Русі: норманська, хозарська, панюркська та автохтонного розвитку.

  реферат, добавлен 12.02.2015

 • Кочові народи періоду Середньовіччя на теренах України. Утворення держави Київська Русь. Розквіт Русі за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства на Русі і оцінка його значення в історії народу. Культура Київської Русі.

  реферат, добавлен 07.05.2015

 • Передумови утворення держави. Розвиток Київської Русі, реформи державного устрою, зміцнення могутності й обороноздатності. Прийняття християнства. Династичні зв’язки київського князя. Наслідки політичної роздрібненості. Культура Київської Русі.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2011

 • Утворення й політичний розвиток Давньоруської держави. Взаємини Київської Русі з хазарами та варягами. Характеристика розвитку держави в X—XII ст.. Князювання у Києві Володимира Святославича. Причини феодальної роздробленості та її наслідки для Русі.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.