Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Етапи становлення міжнародного фінансового права. Характеристика всебічного регулювання в міжнародних фінансових відносинах. Історія створення та роль Міжнародного монетного союзу. Основний зміст Паризької валютної системи другої половини XIX століття.

  реферат, добавлен 09.11.2012

 • Визначення поняття норми права, її наукова класифікація. Спеціалізовані норми права, їх види і співвідношення з класичними. Структура правової норми: поєднання філософського поняття із специфікою правових явищ. Поняття диспозиції, санкції та гіпотези.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2010

 • Висвітлення сутності, змісту філософсько-правової категорії "джерело права". Розкриття змісту поняття "джерела права у національному праві й міжнародному праві", його відокремлення від поняття форми міжнародного права. Основна класифікація джерел права.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Основні тенденції та концепції українських юристів-міжнародників в радянський період. Питання історії міжнародного права в роботах В.Е. Грабаря, В.М. Корецького. Значення харківської та львівської наукових шкіл для розвитку доктрини міжнародного права.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2013

 • Аналіз причин та змісту процесу фрагментації міжнародного права, шляхів подолання його негативних наслідків. Визначення місця комплексів міжнародно-правових норм, присвячених захисту прав людини та прав біженців. Характеристика захисту дітей, жінок.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Поняття та класифікація суб'єктів міжнародного права. Критерії міжнародної правосуб'єктності держави. Міжнародно-правове визнання та правонаступництво держав, їх права та обов'язки. Характеристика видів держав: федеративні держави, конфедерації, унії.

  реферат, добавлен 03.03.2012

 • Виявлення закономірностей розвитку системи джерел права України та ряду сучасних іноземних країн. Дослідження практики дій норм міжнародного права в кримінальному процесі України, їх застосування суб'єктами кримінально-процесуальних правовідносин.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Дослідження впливу загальновизнаних принципів та норм міжнародного права на кримінальне право України. Визначення відповідності положень чинного законодавства України про кримінальну відповідальність основним принципам і нормам міжнародного права.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Поняття, система і принципи міжнародного митного права як системи норм і принципів, що регулюють відносини між державами та іншими суб'єктами в процесі їх співробітництва. Адміністративно-правова, управлінська сторона в сфері міжнародного спілкування.

  контрольная работа, добавлен 31.03.2016

 • Дослідження впливу діяльності міжнародних регіональних організацій на формування й розвиток відповідних регіональних підсистем сучасного міжнародного права. Побудова загальної схеми утворення регіональних підсистем сучасного міжнародного права.

  статья, добавлен 28.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.