Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Розгляд сутності поняття "достатнє житло" в контексті міжнародного законодавства. Аналіз документів Міжнародного білля про права людини. Політика держав в галузі населених пунктів. Забезпечення права на достатнє житло, належного захисту приватного життя.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Сутність та особливості звичаю як джерела сімейного права України. Історичний аналіз існуючих законодавчих актів у сфері регулювання сімейних відносин. Огляд правових норм, які легалізують звичай в якості важливого джерела сімейного права України.

  статья, добавлен 27.03.2016

 • Аналіз проблеми співвідношення і взаємодії норм міжнародного права (МП) та національного права держави. Нормативне закріплення МП нормативно-правових актах і практична реалізація на сучасному етапі глобалізації та інтеграції правових просторів країн.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Дослідницький розгляд змісту предметно-спрямованих, регулятивно-цільових норм сучасного міжнародного трудового права. Обов'язковість системного забезпечення основних вимог безпеки праці та гігієни праці у рамках сучасного інституту трудових відносин.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Етапи становлення міжнародного фінансового права. Характеристика всебічного регулювання в міжнародних фінансових відносинах. Історія створення та роль Міжнародного монетного союзу. Основний зміст Паризької валютної системи другої половини XIX століття.

  реферат, добавлен 09.11.2012

 • Визначення поняття норми права, її наукова класифікація. Спеціалізовані норми права, їх види і співвідношення з класичними. Структура правової норми: поєднання філософського поняття із специфікою правових явищ. Поняття диспозиції, санкції та гіпотези.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2010

 • Висвітлення сутності, змісту філософсько-правової категорії "джерело права". Розкриття змісту поняття "джерела права у національному праві й міжнародному праві", його відокремлення від поняття форми міжнародного права. Основна класифікація джерел права.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • Аналіз сучасного стану міжнародного спортивного права та необхідність виділення його як галузі міжнародного права. Специфіка цієї галузі, яка полягає у її комплексності, а також спортивних суспільних відносин, яка полягає у публічно-приватному дуалізмі.

  статья, добавлен 11.01.2020

 • Основні тенденції та концепції українських юристів-міжнародників в радянський період. Питання історії міжнародного права в роботах В.Е. Грабаря, В.М. Корецького. Значення харківської та львівської наукових шкіл для розвитку доктрини міжнародного права.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2013

 • Аналіз причин та змісту процесу фрагментації міжнародного права, шляхів подолання його негативних наслідків. Визначення місця комплексів міжнародно-правових норм, присвячених захисту прав людини та прав біженців. Характеристика захисту дітей, жінок.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.