Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Поняття та класифікація суб'єктів міжнародного права. Критерії міжнародної правосуб'єктності держави. Міжнародно-правове визнання та правонаступництво держав, їх права та обов'язки. Характеристика видів держав: федеративні держави, конфедерації, унії.

  реферат, добавлен 03.03.2012

 • Виявлення закономірностей розвитку системи джерел права України та ряду сучасних іноземних країн. Дослідження практики дій норм міжнародного права в кримінальному процесі України, їх застосування суб'єктами кримінально-процесуальних правовідносин.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Дослідження впливу загальновизнаних принципів та норм міжнародного права на кримінальне право України. Визначення відповідності положень чинного законодавства України про кримінальну відповідальність основним принципам і нормам міжнародного права.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Поняття, система і принципи міжнародного митного права як системи норм і принципів, що регулюють відносини між державами та іншими суб'єктами в процесі їх співробітництва. Адміністративно-правова, управлінська сторона в сфері міжнародного спілкування.

  контрольная работа, добавлен 31.03.2016

 • Досліджується поняття соціальних відносини та система їх регулювання. Визначається роль міжнародного права у цій системі. Звертається увага на виклики і загрози, що детермінують посилення ролі міжнародного права у регулюванні соціальних відносин.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Дослідження впливу діяльності міжнародних регіональних організацій на формування й розвиток відповідних регіональних підсистем сучасного міжнародного права. Побудова загальної схеми утворення регіональних підсистем сучасного міжнародного права.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Комплексний аналіз механізмів імплементації норм міжнародного трудового права у національне право. Визначення суб’єктів правовідносин в міжнародному трудовому праві. Аналіз проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Вивчення джерел міжнародного цивільного процесу - сукупності питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних підприємств і організацій у суді чи арбітражі. Колізійні норми-права власності за законодавством України.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2010

 • Аналіз проблеми самовиконуваності міжнародних договорів та їх застосування у національній правовій системі. Дослідження поняття, умов та підстав імплементації самовиконуваних норм міжнародного права. Застосування положень судами для захисту прав особи.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Класифікація прав людини у внутрішньодержавному та міжнародному праві. Права людини у внутрішньодержавному праві. Загальнообов’язкові норми міжнародного права про права людини. Міжнародно-правові норми, що слугують боротьбі з порушеннями прав людини.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.