Норми і джерела міжнародного права

Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.

Подобные документы

 • Досліджується поняття соціальних відносини та система їх регулювання. Визначається роль міжнародного права у цій системі. Звертається увага на виклики і загрози, що детермінують посилення ролі міжнародного права у регулюванні соціальних відносин.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Комплексний аналіз механізмів імплементації норм міжнародного трудового права у національне право. Визначення суб’єктів правовідносин в міжнародному трудовому праві. Аналіз проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Вивчення джерел міжнародного цивільного процесу - сукупності питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних підприємств і організацій у суді чи арбітражі. Колізійні норми-права власності за законодавством України.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2010

 • Аналіз проблеми самовиконуваності міжнародних договорів та їх застосування у національній правовій системі. Дослідження поняття, умов та підстав імплементації самовиконуваних норм міжнародного права. Застосування положень судами для захисту прав особи.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Класифікація прав людини у внутрішньодержавному та міжнародному праві. Права людини у внутрішньодержавному праві. Загальнообов’язкові норми міжнародного права про права людини. Міжнародно-правові норми, що слугують боротьбі з порушеннями прав людини.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2009

 • Історія розвитку звичаїв міжнародної торгівлі. Співвідношення понять правового звичаю та узвичаєності міжнародної торгівлі. Класифікація правових звичаїв міжнародної торгівлі, їх функції та місце у системі джерел міжнародного приватного права України.

  автореферат, добавлен 25.08.2014

 • Джерела, принципи і норми міжнародного права. Характеристика особливостей правонаступництва держав. Засоби забезпечення міжнародної безпеки. Вивчення ролі ООН в сприянні мирному вирішенні спорів. Розгляд аспектів міжнародного третейського розгляду.

  учебное пособие, добавлен 18.01.2014

 • Дослідження різних наукових підходів до розуміння джерел міжнародного приватного права. Вдосконалення нормативної бази. Транзитний проїзд іноземців і осіб без громадянства, боротьба з нелегальною міграцією, основи захисту прав працівників-мігрантів.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дослідження становлення людини як суб’єкта міжнародного права. Зв’язок визнання індивіда як суб’єкта міжнародного права із проявами глобалізації в міжнародному праві. Проблемні питання, що виникають із визнанням людини як суб’єкта міжнародного права.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Розгляд принципу мирного співіснування як основоположного і узагальнюючого принципу сучасного міжнародного права. Поняття і класифікація основних принципів світового права. Міжнародна правосуб’єктність націй і народів, що борються за незалежність.

  контрольная работа, добавлен 08.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.