Йодометрія

Загальна характеристика методу йодометрії. Робочі розчини методу. Індикатор йодометрії. Приготування та встановлення нормальності робочих розчинів йодометрії. Приклади практичного застосування йодометрії: визначення міді, арсену та органічних пероксидів.

Подобные документы

 • Метод титриметрії, який грунтується на окисно-відновній реакції. Розроблення надійного і точного методу визначення міді в присутності переважаючих кількостей заліза, домішок вуглецю та силіцію. Обладнання, посуд, реактиви і розчини, необхідні для аналізу.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2013

 • Дослідження кінетичних характеристик термолізу силіцій- та нітрогенвмісних пероксидів, експериментальне визначення їхніх термодинамічних властивостей. Визначення енергії пероксидного зв’язку та ентальпії утворення радикалів елементорганічних пероксидів.

  автореферат, добавлен 28.06.2014

 • Особливості приготування робочих титрованих розчинів кислот і лугів. Визначення кальцинованої, харчової та каустичної соди та їх сумішей. Визначення карбонатної твердості води. Крива титрування соди, формула для середніх солей багатоосновних кислот.

  контрольная работа, добавлен 29.10.2013

 • Дослідження способу одержання однорідних монокристалів сполуки талію тетратіотитанату та твердих розчинів на її основі, дослідженні їх термоелектричних властивостей і порівняльна характеристика. Визначення можливостей практичного застосування зразків.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Визначення поняття кристалізації, як методу розділення і очищення твердих органічних речовин (напівпровідникових і діелектричних матеріалів). Особливості вибору розчинника (бензолу, толуолу, ацетону). Правила приготування насиченого гарячого розчину.

  реферат, добавлен 04.11.2014

 • Перманганатіон у сильнокислих розчинах. Приготування робочого розчину. Встановлення нормальності перманганату калію за вихідними речовинами. Практичне застосування перманганатометрії, визначення заліза та пероксиду водню, пряме титрування перманганатом.

  контрольная работа, добавлен 29.10.2013

 • Теорія методу гальваностатичного транзієнту потенціалу. Метод розділення перенапруг переходу, кристалізації. Механізм електрокристалізації моношару міді з сульфатних розчинів. Вплив густини струму і температури на параметри стадій розряду і кристалізації.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Розробка теорії та технології анодного окиснення міді в розчинах сульфатної кислоти. Визначення основних принципів конструювання електролізера. Встановлення оптимальних умов анодного окиснення міді з одержанням розчинів (II) сульфату та мідного купоросу.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Обґрунтування нового аналітичного методу контролю органічних канцерогенних речовин в об’єктах різної фізичної природи, що використовує підходи та досягнення сучасної нанофотоніки. Основні принципи методу, його позитивні якості та застосування у сенсорах.

  статья, добавлен 29.06.2016

 • Дослідження закономірностей електрохімічного відновлення іонів купруму з відпрацьованого хлоридно-кислого розчину травлення міді. Використання методів вольтамперометрії, гальваностатичного осадження міді, кулонометрії. Електрохімічна регенерація розчинів.

  статья, добавлен 25.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.