"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ-ХХ ст.

Розвиток наукових поглядів на зміст поняття "книга" та "документ" в книгознавстві, бібліографії, археографії. Розвиток археографії та бібліографії в ХІХ-ХХ ст. і концепція книжної та документальної пам'ятки. Україніка як реєстр архівної спадщини України.

Подобные документы

 • Характеристика змістовного наповнення галузевих бібліографічних посібників, представлених на порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України. Аналіз статистики переглядів бібліографічних рубрик дистантними користувачами за період 2012 - 2017 рр.

  статья, добавлен 16.10.2018

 • Особливості розвитку української культури в епоху Відродження. Поширення писемності та освіти, розвиток наукових знань Київської Русі. Роль братерств у національному і культурному піднесенні України. Пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва.

  реферат, добавлен 03.05.2018

 • Етапи становлення М.І. Петрова як бібліотекаря, книгознавця та археографа на підставі аналізу його творчості, листування та особистих контактів через наукове осмислення архівної спадщини вченого. Роль М.І. Петрова у діяльності бібліотечних комісій.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

 • Нерухомі об’єкти культурної спадщини, розташовані на території АР Крим, їх дослідження, збереження та забезпечення державної політики України в сфері охорони культурної спадщини в АР Крим. Збереження та популяризація національних культурних надбань.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Особливості формування міжнародних бібліометричних систем і особливості використання відповідних показників для оцінювання результативності наукових досліджень. Шляхи інтеграції загальнонаціональних наукових інформаційних ресурсів, що вивчаються.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Аналіз міжнародних організацій й сформованих ними вимог щодо вдосконалення національної політики у сфері охорони культурної спадщини. Визначення рівня відповідності пам’яткоохоронної системи України міжнародним стандартам в умовах інтеграційних процесів.

  автореферат, добавлен 24.08.2015

 • Основні підходи щодо комплексної територіальної охорони культурної спадщини України. Питання щодо комплексного збереження об’єктів культурної спадщини та історичних територій у контексті відповідних ландшафтів. Використання рельєфу в містобудуванні.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Мистецтво найдавніших часів: перші культурні пам’ятки на території України епохи палеоліту. Мистецтво трипільської культури. Скіфська культура і основні пам’ятки цього періоду (кургани). Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я: архітектура і ін.

  контрольная работа, добавлен 06.12.2014

 • Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

  реферат, добавлен 20.06.2017

 • Основні історичні етапи створення й укладання бібліографічної шевченкіани науковцями української діаспори. Аналітичне опрацювання матеріалів бібліографії другого ступеню з видань, опублікованих за межами України. Бібліографічна розвідка О. Кравченюка.

  статья, добавлен 14.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.