"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ-ХХ ст.

Розвиток наукових поглядів на зміст поняття "книга" та "документ" в книгознавстві, бібліографії, археографії. Розвиток археографії та бібліографії в ХІХ-ХХ ст. і концепція книжної та документальної пам'ятки. Україніка як реєстр архівної спадщини України.

Подобные документы

 • Формування наукових уявлень щодо трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності, а також техніко-технологічні засади індустріалізації бібліотечної діяльності. Організаційно-структурні зміни у сфері інформаційного виробництва.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Внесок видатних художників-педагогів Галичини в розвиток художньої освіти України. Творча спадщина, художньо-освітня, викладацька та просвітницька діяльність художників О. Новаківського, О. Кульчицької, О. Сорохтея, Р. Сельського, М. Зорія, Д. Іванцева.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Особливості культури дохристиянської Русі-України та після прийняття християнства. Вплив запровадження християнства на розвиток культури Київської Русі. Вбирання кращих культурних набутків Європи: кам'яна архітектура, живопис, книгописання, шкільництво.

  реферат, добавлен 07.04.2011

 • Тенденції розвитку культурного життя України в 90 рр. ХХ ст. Реформи в соціальному і духовному житті, новий курс партії під керівництвом М.С. Горбачова. Відродження правдивої історії України. Розвиток літератури, науки, театру. Культурний внесок діаспори.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2011

 • Місце і роль фольклору та декоративно-прикладного мистецтва у процесі відродження і розвитку культури етноменшин протягом 1990-2000- х років. Передумови для розвитку новітніх форм етнічної творчості, розширення спектра культурної спадщини України.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Аналіз феномена культури. Специфічна сфера життєдіяльності людей. Еволюціоністська теорія культури в працях американського вченого Л. Моргана. Культура первісного суспільства. Концепція циклічного розвитку культури. Антропологічна концепція культури.

  реферат, добавлен 17.03.2009

 • Еволюційний розгляд поглядів на культуру. Первісне суспільство як найдавніший і найтриваліший етап історії людства. Найдавніші пам'ятки старослов'янської писемності. Розвиток української культури у XIV – першій половині ХVII ст. Пересопницьке Євангеліє.

  доклад, добавлен 26.05.2015

 • Стародавня українська культура: пам'ятки трипільської цивілізації, опішнянська кераміка. Розвиток давньої науки, сільського господарства та технічних знань на території Придніпров'я. Інтелектуальний розвиток українців, версії щодо їхнього походження.

  реферат, добавлен 03.10.2015

 • Умови розвитку культури в Україні. Особливості розвитку наукової галузі під час здобуття незалежності. Розвиток української літератури в 90-х роках. Здобутки мистецтва України. Правові засади діяльності освітніх закладів. Фізична культура і спорт.

  реферат, добавлен 23.03.2015

 • Картина історико-культурної реальності, що приховувалася і заборонялася в радянській Україні. Рубрики журналу "Нова Україна", рекламні оголошення, книготорговельні каталоги. Стан українського книговидання в еміграції, пропаганда видавничої діяльності.

  статья, добавлен 12.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.