"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ-ХХ ст.

Розвиток наукових поглядів на зміст поняття "книга" та "документ" в книгознавстві, бібліографії, археографії. Розвиток археографії та бібліографії в ХІХ-ХХ ст. і концепція книжної та документальної пам'ятки. Україніка як реєстр архівної спадщини України.

Подобные документы

 • Аналіз електронних бібліографічних ресурсів п’ятьох універсальних наукових бібліотек України. Їх спільні риси і відмінності, тенденції їх формування. Рівні інтелектуалізації інформаційно-пошукової системи залежно від досконалості пошукових механізмів.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Особливості діяльності недержавних регіональних телекомпаній у період незалежності України. Етапи становлення й основні принципи діяльності недержавного телебачення в культурно-інформаційному просторі Харківщини, перспективи впровадження медіаосвіти.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Аналіз бібліографічних видань установ УАН–АН УРСР та діяльність учених-природознавців 1918-1941 років. Реконструктивна можливість та перспективи розвитку видань науково-природничої біобібліографії. Порівняльний аналіз архівної і опублікованої спадщини.

  автореферат, добавлен 11.07.2013

 • У статті розглянуті основні напрями наукових досліджень у сфері збереження пам’яток історії та культури зарубіжних авторів. Приділена увага історіографії досліджень культурної спадщини української діаспори. Визначення еволюції нерухомих пам’яток.

  статья, добавлен 29.08.2017

 • Внесок видатних художників-педагогів Галичини в розвиток художньої освіти України. Творча спадщина, художньо-освітня, викладацька та просвітницька діяльність художників О. Новаківського, О. Кульчицької, О. Сорохтея, Р. Сельського, М. Зорія, Д. Іванцева.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Формування наукових уявлень щодо трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності, а також техніко-технологічні засади індустріалізації бібліотечної діяльності. Організаційно-структурні зміни у сфері інформаційного виробництва.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Особливості культури дохристиянської Русі-України та після прийняття християнства. Вплив запровадження християнства на розвиток культури Київської Русі. Вбирання кращих культурних набутків Європи: кам'яна архітектура, живопис, книгописання, шкільництво.

  реферат, добавлен 07.04.2011

 • Тенденції розвитку культурного життя України в 90 рр. ХХ ст. Реформи в соціальному і духовному житті, новий курс партії під керівництвом М.С. Горбачова. Відродження правдивої історії України. Розвиток літератури, науки, театру. Культурний внесок діаспори.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2011

 • Місце і роль фольклору та декоративно-прикладного мистецтва у процесі відродження і розвитку культури етноменшин протягом 1990-2000- х років. Передумови для розвитку новітніх форм етнічної творчості, розширення спектра культурної спадщини України.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження діяльності ЮНЕСКО у сфері охорони, захисту, зберігання, популяризації та розвитку культурної спадщини. Особливості основних підходів до формування та вдосконалення міжнародних (наднаціональних) механізмів у сфері охорони культурної спадщини.

  статья, добавлен 04.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.