"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ-ХХ ст.

Розвиток наукових поглядів на зміст поняття "книга" та "документ" в книгознавстві, бібліографії, археографії. Розвиток археографії та бібліографії в ХІХ-ХХ ст. і концепція книжної та документальної пам'ятки. Україніка як реєстр архівної спадщини України.

Подобные документы

 • Аналіз феномена культури. Специфічна сфера життєдіяльності людей. Еволюціоністська теорія культури в працях американського вченого Л. Моргана. Культура первісного суспільства. Концепція циклічного розвитку культури. Антропологічна концепція культури.

  реферат, добавлен 17.03.2009

 • Еволюційний розгляд поглядів на культуру. Первісне суспільство як найдавніший і найтриваліший етап історії людства. Найдавніші пам'ятки старослов'янської писемності. Розвиток української культури у XIV – першій половині ХVII ст. Пересопницьке Євангеліє.

  доклад, добавлен 26.05.2015

 • Стародавня українська культура: пам'ятки трипільської цивілізації, опішнянська кераміка. Розвиток давньої науки, сільського господарства та технічних знань на території Придніпров'я. Інтелектуальний розвиток українців, версії щодо їхнього походження.

  реферат, добавлен 03.10.2015

 • Розгляд мистецьких поглядів на хореографічне мистецтво України у діяльності хореографа, педагога, хореолога, Заслуженого працівника культури України Олега Голдрича, проблематику фахової і мистецької підготовки керівників хореографічних колективів.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Умови розвитку культури в Україні. Особливості розвитку наукової галузі під час здобуття незалежності. Розвиток української літератури в 90-х роках. Здобутки мистецтва України. Правові засади діяльності освітніх закладів. Фізична культура і спорт.

  реферат, добавлен 23.03.2015

 • Картина історико-культурної реальності, що приховувалася і заборонялася в радянській Україні. Рубрики журналу "Нова Україна", рекламні оголошення, книготорговельні каталоги. Стан українського книговидання в еміграції, пропаганда видавничої діяльності.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Вивчення тенденцій становлення і розвитку українських електронних наукових журналів як нового засобу в системі наукових комунікацій. Визначення основних завдань бібліотек щодо поширення електронних журналів. Видання науково-дослідних установ України.

  статья, добавлен 29.08.2013

 • Кирило та Мефодій – просвітники слов'ян. В. Великий у культурному розвитку. Я. Мудрий і культурний розвиток Київської Русі (КР). Характерні особливості рукописної книги КР. Літературні пам'ятки, музичне мистецтво КР, її внесок у розвиток культури.

  реферат, добавлен 09.09.2015

 • Розвиток стародавньої єгипетської цивілізації. Стародавній Єгипет як типова східна деспотія. Характерні властивості давньоєгипетської культури. Розквіт древньоєгипетської культури, період політичної і воєнної могутності. Пам’ятки Стародавнього Єгипту.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Вплив запровадження християнства та розвиток культури Київської Русі. Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян. Володимир Великий, Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі. Найвизначніші пам'ятки, характерні особливості забудови Києва.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.