Фiнансовий аналiз пiдприємства ПП "Єнакiєвський коровай"

Аналіз майна підприємства ПП "Єнакiєвський коровай" і джерел його формування. Показники дiлової активності, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства. Аналіз прибутковості та рентабельності. Прогнозування банкрутства підприємства.

Подобные документы

 • Аналіз майна підприємства і джерел його утворення. Оцінка показників ліквідності та фінансової стійкості. Діагностика банкрутства, визначення факторів виникнення та поглиблення кризового стану, резервів уникнення та відновлення платоспроможності.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу. Оцінка ділової активності, рентабельності та фінансів підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа, добавлен 18.10.2012

 • Теоретичні засади фінансового аналізу. Аналіз майна, оборотних активів, джерел формування капіталу та грошових потоків підприємства. Аналіз ліквідності й платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності та ділової активності підприємства.

  курс лекций, добавлен 28.09.2017

 • Сутність оцінки фінансового стану підприємства, її значення в умовах ринкової економіки. Аналіз ефективності діяльності, фінансової стійкості, платоспроможності підприємства ДП "Тайстра-Полтава-Експрес". Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 21.09.2012

 • Сутність та поняття банкрутства підприємства, методи його можливого прогнозування та запобігання. Аналіз доходу та показників прибутковості виробничого підприємства, шляхи підвищення його фінансової стійкості і зниження ризику ймовірності банкрутства.

  курсовая работа, добавлен 18.07.2015

 • Характеристика структури та динаміки майна підприємства, основних засобів і оборотних активів, прибутку та рентабельності, фінансової результативності. Методи підвищення ліквідності та платоспроможності, оцінка показників фінансової стійкості організації.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Ступінь ймовірності банкрутства. Проектування заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану торгівельного підприємства.

  контрольная работа, добавлен 14.05.2013

 • Бухгалтерська звітність підприємства та порівняльний аналітичний баланс. Показники майнового стану, ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. Аналіз ймовірності банкрутства за допомогою рахунка Альтмана.

  контрольная работа, добавлен 18.12.2012

 • Аналіз фінансового стану підприємства: його майна, показників поточної платоспроможності (абсолютної, швидкої ліквідності, дебіторської заборгованості та ін.). Оцінка рівня фінансової стійкості, аналіз ділової активності, ефективності роботи підприємства.

  автореферат, добавлен 13.04.2016

 • Зміст фінансового аналізу підприємства. Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства. Аналіз фінансової стійкості, ефективності використання основного та оборотного капіталу, ліквідності та платоспроможності, прибутку та рентабельності.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.