Трансформація, інкорпорація та імплементація норм міжнародного права: теоретичний аналіз

Національно-правове регулювання здійснення норм міжнародного права. Змістовна характеристика приписів дев’ятої Конституції України. Надання настановам договору юридичної сили внутрішньодержавного значення. Набуття договором міжнародно-правової сили дії.

Подобные документы

 • Поняття, види та характеристика міжнародних договорів і внутрішньодержавних законів. Умови набуття юридичної сили міжнародно-правових норм у національній правовій системі. Аналіз співвідношення норм міжнародного договору та Цивільного кодексу України.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Проблеми взаємодії внутрішнього і міжнародного права. Законодавство України про взаємодію внутрішньодержавного та міжнародного права. Питання про пряме застосування міжнародно-правових норм на території держави. Імплементація міжнародно-правових норм.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Місце інтернаціональних договорів у правових системах різних державах. Здійснення норм міжнародного права у рамках правопорядку конкретної держави шляхом надання цим нормам сили національного права через видання внутрішньодержавного правового акта.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Поняття "імплементація" норм міжнародного права. Поступова трансформація з метою зближення правових систем в процесі імплементації норм міжнародного права у господарське процесуальне право України. Характеристика правового механізму здійснення процесу.

  статья, добавлен 10.04.2018

 • Удосконалення практики правозастосування проголошених у законодавстві положень, пов’язаних із принципом верховенства права. Ідеї рівності, свободи у суспільстві. Національно-правова імплементація міжнародно-правових норм, уніфікація законодавчих приписів.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Особливості співвідношення Конституції України й міжнародно-правових норм. Еволюція питання взаємодії міжнародного й національного права в українському законодавстві. Правило сприйняття чинних міжнародних договорів. Норми міжнародного звичаєвого права.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Проблема імплементації норм міжнародного права як одна з центральних у теорії міжнародного права. Характеристика основних причин створення в Україні конституційного механізму імплементації норм міжнародного морського права у внутрішнє законодавство.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Комплексний аналіз механізмів імплементації норм міжнародного трудового права у національне право. Визначення суб’єктів правовідносин в міжнародному трудовому праві. Аналіз проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.