Філософське розуміння співвідношення життя, існування та буття людини

Дослідження філософсько-світоглядного погляду на життя. Аналіз смислу людського буття. Сучасне наукове пізнання сутності живого. Порівняння значущості "життєдайності" в розвитку людського роду та в індивідуальному розвитку кожного представника цього роду.

Подобные документы

 • Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Діяльність та екзистенціали людського буття. Структура людської діяльності та сутнісні сили людини. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття.

  реферат, добавлен 06.08.2017

 • Проблематичність людського буття, сперечання еволюціонізму та креаціонізму. Поняття екзистенціалу людського буття. Структура людської діяльності та її можливі сутнісні сили, версії походження людини. Життя, буття та існування як характеристики людини.

  статья, добавлен 20.08.2017

 • Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Виведення людського мислення на рівень творення духовного універсуму. Ієрархія цінностей, розмежування матеріальних і духовних цінностей та їх роль у житті людини.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Характеристика космічних гіпотез походження людини. Основна сутність людського життя. Природні, соціальні та духовні виміри існування. Головна особливість концепції філософської антропології. Особистість, як соціально-культурна форма буття індивіда.

  реферат, добавлен 25.02.2015

 • Аналіз проблематичності людського буття. Розгляд ієрархії цінностей суспільства. Життя, буття та існування як основні характеристики людини. Розгляд матеріальних і духовних цінностей в різні періоди історії, процес виокремлення провідних і залежних.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Дослідження виміру актуалізації духовності у внутрішньо-особистісних (психологічних) та об’єктивації у зовнішньо-особистісних формах. Визначення смислу людського буття протягом життя у різних вікових кризах. Розробка педагогічної теорії духовності.

  статья, добавлен 26.03.2016

 • Сенс життя - стійка, домінуюча спрямованість моральної свідомості людини; соціальний, світоглядний, індивідуальний, віковий аспекти. Способи осмислення людського буття, основні антропологічні концепції: філософське життя, персоналізм, екзистенціалізм.

  реферат, добавлен 19.02.2012

 • Аналіз світоглядно-методологічних принципів людського існування та її призначення у системі буття. Характеристика особливостей розумності особи та її здатності до пізнання. Визначення поняття трансцендентності. Вивчення фундаментальних проблем людини.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Предметна діяльність людини як основна субстанція реальної історії людського роду. Особливості та підходи до осмислення буття культури в сучасній культурології, її взаємозв’язок з іншими науками. Порядок проведення культурологічного аналізу різних явищ.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • З'ясування колізій і суперечностей руху людського буття до цілісності. Типологія підходів до проблеми цілісності буття у філософській культурі. Метаморфози цілісності в екзистенційно-особистісних вимірах буття. Феномен повсякденності як вихідний аспект.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.