Еволюція іпотечної діяльності установ як інституційних інвесторів

Характеристика іпотечних кредитів банківських і небанківських установ, які намагаються представити дуже вигідними. Історія розвитку іпотечних відносин в Україні. Інститути, які шляхом іпотечного кредитування беруть участь в інвестиційному процесі.

Подобные документы

 • Історична ретроспектива розвитку інституту іпотеки, його сутність та проблеми в Україні. Характеристика участі банківських установ в процесі організації іпотечного кредитування. Механізми податкового стимулювання та страхування кредитів на житло.

  курсовая работа, добавлен 10.08.2010

 • Основні передумови запровадження іпотечного кредитування, його становлення та розвиток. Зарубіжний досвід та законодавче забезпечення і регулювання іпотечних відносин в Україні, створення правових підстав для організації і діяльності іпотечних банків.

  реферат, добавлен 30.07.2009

 • Представлення моделі управління та функціонування іпотечного кредитування в різних країнах світу і в Україні. Аналіз особливостей його становлення в різних державах. Розгляд умов надання іпотечних кредитів та ролі держави в процесі ціноутворення на житло.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Основні властивості та специфічні риси ринку іпотечного кредитування в Україні. Обсяги заборгованості за іпотечними кредитами. Структура загального іпотечного портфеля банків у валютному розрізі. Причини погіршення ситуації з вартістю іпотечних кредитів.

  доклад, добавлен 24.09.2013

 • Загрозливий рівень доларизації іпотечних кредитів у вітчизняних банках та їх низька кредитна активність. Динаміка курсу національної валюти поряд із відтоком клієнтських коштів як базові чинники коливання обсягу іпотечного кредитування в Україні.

  статья, добавлен 04.08.2017

 • Іпотечне кредитування у азіатських країнах: Індії, Таїланді, Ізраїлі. Напрямки вдосконалення іпотечного кредитування в Україні. Операції українських іпотечних банків. Основні напрямки становлення і удосконалення механізму іпотечного кредитування.

  контрольная работа, добавлен 13.08.2008

 • Застава нерухомого майна (іпотека) як найважливіший елемент фінансово-господарського механізму країни. Розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні. Проблеми створення Земельного банку та необхідність правової основи іпотечного кредитування.

  реферат, добавлен 11.04.2015

 • Формування життєздатної системи іпотечного кредитування в Україні - пріоритетний напрямок державної політики. Іпотечні цінні папери – надійні ліквідні фінансові інструменти банку. Зниження ризиків інвесторів у порівнянні з іншими борговими паперами.

  статья, добавлен 21.04.2016

 • Обсяги залишку коштів іпотечних кредитів у розрізі валют. Економія на обслуговування боргу завдяки перевищенню процентних ставок у національній валюті над ставками у іноземній. Групи факторів, які перешкоджають розвитку валютного іпотечного кредитування.

  реферат, добавлен 05.03.2018

 • Особливості впливу іпотечного ринку на розвиток економіки в Україні та зарубіжний досвід іпотечного кредитування. Техніко-економічна характеристика ЗАТ "ОТП Банк". Стан та аналіз використання інформаційних систем та технологій в сучасному банку країни.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.