Яка людина може бути по справжньому щаслива?

Теологічна складова поняття щастя. Прагнення до щастя як природне бажання, яке визначуване природою людини. Поняття щастя, його духовні та матеріальні передумови. Висловлювання великих людей про щастя. Тож яка людина може бути по справжньому щаслива?

Подобные документы

 • Міра доброчесності людини, сукупність факторів, які визначають її життєве благополуччя як об'єктивна основа щастя. Трактування категорії щастя у поглядах відомих мислителів. Здатність людини переживати почуття щастя і характер цього переживання.

  доклад, добавлен 24.03.2014

 • Пошуки й визначення сенсу життя. Ототожнення щастя та засобу, що до нього веде. Життєвий загальнолюдський досвід. Відмінності в змісті внутрішнього світу особистості й реальних умов її життя. Важливість визначення суті справжнього щастя людини.

  реферат, добавлен 21.05.2013

 • Щастя - вища телеономна категорія, яка завжди знаходилась в центрі філософських досліджень світських, церковних мислителів. Сімейне благополуччя для православних та католицьких проповідників - не обов’язкова умова земного щастя благочестивої людини.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Сутність людини та підходи до її розуміння. Способи осмислення людського буття. Основні концепції сенсу життя людини. Визначення нормативного змісту щастя. Концепції філософської антропології. Щастя як вищий прояв реалізації сенсу життя особистості.

  контрольная работа, добавлен 07.12.2011

 • Освітлення цілісної картини концепції свободи у філософській спадщині Т. Шевченка. Розгляд розуміння цього феномену як передумови щастя і необхідної умови розкриття істинної природи людини. Аналіз множинності значень, які поет вкладав у поняття "свобода".

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Життя і творчість поета-байкаря Г. Сковороди, формування його світогляду. Система філософських поглядів Г. Сковороди, його міркування про щастя, відношення філософа до Бога, Біблії, людини та світу. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. З’ясування ключових проблем, які обумовили зміст морально-етичних шукань у житті та творчості митця.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

  контрольная работа, добавлен 07.02.2016

 • Суть сприймань про благословенне життя як складову уявлень про щастя в українській духовній культурі епохи бароко. Тлумачення бачень про щасливе земне життя християнина в спадщині А. Радивиловського в порівнянні зі спадком І. Гізеля та І. Галятовського.

  статья, добавлен 23.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.