Мовний етикет українців

Норми і правила поведінки української національної спільноти, їх значення. Особливості взаємин між людьми різного віку. Специфіка мовленнєвого етикету, його основні фактори, функції та вплив культури. Етикетні формули та структура комунікативних ситуацій.

Подобные документы

 • Визначення та характеристика поняття мовленнєвого етикету та системи мовленнєвого етикету нації. Розгляд основних функцій мовленнєвого етикету: емоційно-експресивної (емотивної) контактної, регулюючої, функції віічливості, впливу та звертальної.

  реферат, добавлен 06.12.2016

 • Поняття мовленнєвого етикету та системи мовленнєвого етикету нації. Характеристика основних його функцій. Розгляд соціальної сторони, її значення в розвитку суспільства. Регіональні особливості мовленнєвого етикету. Основні напрямки його розвитку.

  реферат, добавлен 30.10.2014

 • Японський етикет. Поведінка людей у найрізноманітніших морально-психологічних ситуаціях. Формули етикету у бізнес сфері у Китаї. Значення гарних манер, стиля поведінки, делікатності, тактовності та неформальних стосунків з іноземними партнерами.

  статья, добавлен 09.12.2016

 • Мовний етикет, структура. Приклади найбільш типових формул звертання. Історичні умови формування і специфіка вживання етикетних формул. Екстралінгвістичні фактори від яких залежить вибір етикетних одиниць. Традиційний український вияв шанобливості.

  реферат, добавлен 23.11.2014

 • Поняття культури поведінки. Особливості етикету (порядку проведення певної церемонії), історія його виникнення. Етнонаціональний колорит етикету. Сучасний етикет і його основа (моральні принципи гуманізму та демократизму). Поняття скромності в культурі.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2014

 • Діловий етикет як невід'ємна складова корпоративної культури. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Міфи про етикет. Світський та діловий етикет, їх відмінність, норми та правила. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету.

  реферат, добавлен 14.04.2012

 • Діловий етикет як невід'ємна складова корпоративної культури. Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері. Міфи про етикет. Світський та діловий етикет, їх відмінність, норми та правила. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету.

  контрольная работа, добавлен 18.01.2015

 • Характеристика етикета як важливої частини загальнолюдської культури, моралі, виробленої протягом багатьох століть: поняття етикету та його види; ментальність і її особливості; взаємозалежність понять етикету та ментальності; український мовний етикет.

  реферат, добавлен 04.06.2014

 • Правила етикету під час бізнес-зустрічі та правила етикету. Основні особливості ірландців та правила, яких слід дотримуватися, особливості національного одягу. Королівський етикет на весіллі Принца Гаррі та Меган Маркл. Історія британської монархії.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2020

 • Попередження конфліктних ситуацій у спілкуванні як соціальна функція етикету. Історія виникнення та розвитку: особливості етикету в епохи античності й середньовіччя. Сучасні принципи етикету. Людяність, доцільність дій, естетична привабливість поведінки.

  реферат, добавлен 25.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.